Niet te verantwoorden

“Door meer CO2-rechten beschikbaar te houden voor de markt, kunnen de prijzen dalen en moet er minder doorgerekend  worden aan gezinnen en bedrijven. Dat maakt iedereen die energie nodig heeft een stuk weerbaarder in deze crisis,” legt Wollants uit, “De gas- en olieprijzen zijn nu zó hoog dat je het echt niet kan verantwoorden om ook nog eens recordbedragen te gaan aanrekenen voor CO2.”

Hij roept minister Khattabi alvast op om hiermee aan de slag te gaan en samen met haar gewestelijke collega’s het dossier op de Europese tafel te leggen zodat onze gezinnen en bedrijven er de voordelen van kunnen plukken.