In december 2019 stelde de Europese Commissie haar “Green Deal” voor. Het centrale idee daarbij is dat de EU tegen 2050 klimaatneutraal moet worden. “De N-VA steunt het doel van klimaatneutraliteit op EU-niveau tegen 2050, beklemtoont Van Overtveldt. “Europa mag en kan een voortrekkersrol spelen richting een duurzame, innovatieve transitie. Op die manier weten investeerders ook waar ze aan toe zijn.”

Elke lidstaat klimaatneutraal

Het Europees Parlement wil echter nog een paar stappen verder gaan dan de Europese Commissie.

Zo wil het Parlement dat niet enkel de EU als geheel, maar ook élke lidstaat tegen 2050 klimaatneutraal is. Daarmee gaat het voorbij aan de verscheidenheid tussen de lidstaten en deelstaten. Vlaanderen is bijvoorbeeld een kleine en dichtbevolkte regio, met belangrijke energie-intensieve industriële clusters.

Europees Parlement verliest zich in opbod aan doelstellingen

Daarnaast is er de verhoging van de klimaatdoelstellingen voor 2030. In 2014 besliste de Europese Raad dat de EU tegen 2030 de uitstoot met minstens 40 procent zou verminderen. Als alle beslissingen worden uitgevoerd, realiseert de EU de facto 45 procent uitstootvermindering. De nieuwe Europese Commissie wil meer doen, en vindt minstens 55 procent tegen 2030 haalbaar. Daarvoor zijn de komende tien jaar jaarlijks bijkomende investeringen nodig van 350 miljard euro. De parlementscommissie wil trouwens nog een stap verder gaan, met een uitstootvermindering van 60 procent. Afwachten of die ambitie standhoudt bij de stemming.

Volgens Johan Van Overtveldt is het Europees parlement zichzelf aan het verliezen in een opbod aan doelstellingen. “Dat maakt me ongerust, omdat de financiële en maatschappelijke kosten weleens groot zouden kunnen worden. Bovendien is er geen enkele impactanalyse op lidstaatniveau. Er wordt dus verwacht dat we op de tast en met een gammel kompas aan deze tocht beginnen.”

Nefast voor klimaat, economie en burger

Het Europees Parlement ziet het energiesysteem ook gebaseerd op hernieuwbare energie. Niet realistisch, meent Van Overtveldt. “Ik ben volledig gewonnen voor hernieuwbare energie, maar een klimaatneutraal Europa zonder kernenergie is een fata morgana. Dat de paars-groene regering zonder problemen meegaat in het verhogen van de ambities voor 2030, de doelstelling om als lidstaat ook klimaatneutraal te worden én tegelijk door de kernuitstap de mogelijkheden om die doelstellingen te bereiken fors beperkt, is problematisch én nefast voor het klimaat, de economie en de burger.”

Debat zonder taboes

“Wij kiezen voor een beleid dat welvaart en concurrentiekracht centraal stelt. We pleiten voor een debat zonder taboes, én waarbij aan burgers ook duidelijkheid wordt geboden over de groene factuur.”