N-VA wil kinderbijslag koppelen aan verblijfsduur

Door Sarah Smeyers op 21 september 2015, over deze onderwerpen: Asiel, Gezinsbijslagen
N-VA wil kinderbijslag koppelen aan verblijfsduur

N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers heeft een wetsvoorstel klaar dat de kinderbijslag enkel nog volledig toekent aan wie minstens vier van de laatste tien jaar in België heeft gewoond. “Net die kinderbijslag blijkt van België immers een te grote aantrekkingspool te maken en tot een te grote toestroom aan vluchtelingen te leiden”, zegt Smeyers. “Daardoor komt onze sociale bescherming onder druk te staan.”

Solidariteit is een hoeksteen van onze samenleving, maar daar mag iets tegenover staan, vindt de N-VA. Zo lijkt het ons logisch dat je na aankomst uit het buitenland niet vanaf dag één volledige toegang krijgt tot alle sociale voordelen die dit land biedt.

“Het valt ook niet te verklaren dat personen die nog niet hebben bijgedragen tot het systeem, toch meteen ten volle ervan kunnen genieten”, vindt Smeyers. Concreet stelt zij daarom voor dat je na één jaar wettelijk verblijf bij ons recht krijgt op 25 procent van het volledige bedrag. Na twee jaar wordt dat 50 procent, na drie jaar 75 procent en pas na vier jaar wordt de kinderbijslag voor de volle honderd procent uitgekeerd. Dat hoeven overigens geen opeenvolgende jaren te zijn. "Dan is wat je hebt bijgedragen ook in verhouding met wat wordt uitgekeerd. Zo willen we de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid voor alle Belgen blijven garanderen”, besluit Smeyers.

In het actualiteitenprogramma De Ochtend op Radio 1 gaf Sarah Smeyers meer tekst en uitleg bij haar voorstel. Beluister haar hier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is