N-VA wil halvering provinciale partijfinanciering

Door Marius Meremans op 15 juni 2016, over deze onderwerpen: Partijfinanciering, Lokale overheid, Verandering
provinciehervorming: partijsubsisdies gehalveerd

“Als het aantal provincieraadsleden wordt gehalveerd, is het niet meer dan logisch dat ook het geld wordt gehalveerd dat de politieke partijen en fracties van de provincie ontvangen”, stelt Vlaams Parlementslid Marius Meremans. “Daarmee blijven we consequent met de lijn die we in dit dossier altijd hebben verdedigd: we besparen niet op de dienstverlening aan de burger, wel op de politieke structuren. Zo komen we tot een slankere én efficiëntere overheid.”

Op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans worden vanaf 2019 de provincies afgeslankt. Dat vertaalt zich ook in veel minder mandaten. Zo halveert het aantal provincieraadsleden, van 350 naar 175, en daalt het aantal gedeputeerden in elke provincie van zes naar vier. 

Behoud subsidies niet te verantwoorden

Slankere provincies betekent niet alleen minder bevoegdheden en minder politici, maar ook minder nood aan provinciale partijwerking. Daarom stelt de N-VA voor om ook de subsidies te halveren die onze provinciebesturen jaarlijks uitkeren aan politieke partijen en fracties. De N-VA-fracties in elke provincieraad zullen daartoe de nodige initiatieven nemen. “Wij rekenen erop dat ook de andere partijen in de provincieraad ons voorstel steunen”, besluit Marius Meremans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is