N-VA wil geneesmiddelentekort aanpakken

Door Kathleen Depoorter op 9 juli 2019, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Medicijnen

Verschillende media berichtten dinsdag over het gestegen tekort aan geneesmiddelen. Kersvers Kamerlid en apotheker Kathleen Depoorter wil het geneesmiddelentekort aanpakken. Ze pleit voor hoge boetes bij bewuste marktafscherming door geneesmiddelenfirma’s en voor meer vrijheid voor apothekers om in alternatieven te voorzien.

Ondanks een nieuwe wetgeving die een geneesmiddelentekort moet tegengaan, trekt de apothekersbond opnieuw aan de alarmbel. “De nieuwe wetgeving van de bevoegde minister kwam te laat en pakt het probleem niet ten gronde aan”, klinkt het bij Kathleen Depoorter. “De N-VA wil dat in de eerste plaats de meldingsplicht wordt aangescherpt. Wanneer geneesmiddelenproducenten een geneesmiddel niet langer in de handel brengen, moeten zij dat vandaag al melden aan de overheid. Maar als ze dat niet doen, volgt er geen enkele sanctie. Ook worden producenten niet verplicht om een accurate verklaring te geven voor hun beslissing.”

Exportverbod bij aanhoudende tekorten

In geval van het niet nakomen van de meldingsplicht of bewuste marktafscherming moeten geneesmiddelenfirma’s hoge boetes kunnen krijgen, vindt Depoorter. “Bij aanhoudende tekorten moet de minister ook een exportverbod kunnen uitvaardigen. De huidige maatregel schiet echter zijn doel voorbij: er is een volledig exportverbod, ongeacht of er een tekort is of niet. Maar alléén voor de groothandelaar-verdelers. Nochtans liggen de geneesmiddelenproducenten ook aan de oorzaak van vele geneesmiddelentekorten.”

Meer vrijheid voor apothekers

Depoorter pleit ook voor een grotere vrijheid voor apothekers om zelf oplossingen voor tekorten aan te reiken. “We willen bijvoorbeeld graag bekijken of het autonoom substitutierecht bij geneesmiddelentekorten uitgebreid kan worden. Dat betekent dat apothekers voor alternatieven kunnen zorgen door zelf geneesmiddelen te bereiden”, stelt Depoorter. “De meerkosten daarvan moeten uiteraard verhaald worden op de firma die het tekort heeft veroorzaakt, en niet op de patiënt, het RIZIV Het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is een federale openbare instelling die de gezondheidszorg, een deel van de sociale zekerheid, organiseert. Het Instituut bestaat uit vier kerndiensten: Geneeskundige Verzorging, Uitkeringen, Geneeskundige Evaluatie en Controle, en Administratieve Controle. In het RIZIV zetelen vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, ziekenfondsen en zorgverstrekkers. Aan Vlaamse zijde ijveren verschillende partijen voor een overheveling van de gezondheidszorg naar de gemeenschappen. RIZIV of de apotheker.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is