N-VA wil geen vrijgeleide voor Turkije: “Voor wat, hoort wat”

Door Sander Loones op 17 maart 2016, over deze onderwerpen: Asiel, Europees beleid, Europese Commissie, Turkije
nieuws_n-va_wil_geen_vrijgeleide_voor_turkije.jpg

De Europese staats- en regeringsleiders vergaderen opnieuw over de asielcrisis en een akkoord met Turkije. Een aangescherpte ontwerptekst ligt op tafel. Opvallend is dat diverse voorstellen die de N-VA sinds maanden bepleit nu ook volop gesteund worden door zowat alle EU-lidstaten. “Een aanpak van de asielcrisis vereist vandaag samenwerking met Turkije, maar vraagt niet om een uitverkoop van onze Europese fundamenten”, zegt Europees Parlementslid Sander Loones. “Ook Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk heeft blijkbaar genoeg van die Europese uitverkoop door mevrouw Merkel, die een blanco cheque voor Turkije wil tekenen en alle Turkse eisen klakkeloos inwilligen. Met zijn voorstellen stopt Tusk haar soldenbeleid van ‘Wir schaffen das’ en vervangt het door een voor-wat-hoort-wat-aanpak.”

“Turkije zal zich eerst moeten bewijzen”, aldus Loones. “Wil het Syriërs hervestigd zien in Europa? Dan zal Turkije eerst het door ons gevraagde pushbackbeleid op poten moeten zetten en ervoor zorgen dat het aantal illegale migraties substantieel vermindert. Idem voor de visumliberalisering die de Turken makkelijker naar de EU moet laten reizen: Turkije zal eerst de noodzakelijke inspanningen moeten leveren om aan de verplichtingen daarvoor te voldoen.”

Turkije niet in EU

De laatste weken was er veel bezorgdheid over een mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie. De ontwerptekst gaat niet in op de Turkse vraag om nu al concrete data voor toetredingsonderhandelingen te krijgen, maar voorziet enkel dat voorbereidingen worden getroffen om daarna nieuwe onderhandelingshoofdstukken te openen. “Tegelijk wordt daarbij verwezen naar het evaluatieverslag van de Europese Commissie van oktober 2015, dat absoluut niet positief was voor Turkije”, verduidelijkt Loones. “Maar zelfs al zou de Commissie tot een andere vaststelling komen, zelfs al zou ze over heel de lijn positief oordelen, dan nog moeten alle lidstaten de toetreding unaniem goedkeuren. En met de N-VA in de regering zal die Europese unanimiteit alvast niet worden gevonden. Turkije hoort eenvoudigweg niet thuis in de EU.”

Maximumlimiet

Het voorstel van Tusk gaat ook duidelijk verder dan wat eerst op tafel lag. “De N-VA zegt al maanden dat er een maximumlimiet moet komen op het aantal asielzoekers dat in de EU kan worden opgevangen. De basis voor zo’n limiet staat nu voor het eerst ook in deze tekst. En diplomaten bevestigen dat, wanneer die limiet is bereikt, ze niet automatisch wordt verhoogd. Maar er is meer. Er wordt niet langer alleen gefocust op de Middellandse Zeeroute met bootjes. Het akkoord zegt dat alle routes, over zee én over land, moeten worden aangepakt.”

Grenzen versterken

Het is duidelijk dat het sluiten van de grenzen ten noorden van Griekenland, waarbij Griekenland feitelijk geïsoleerd kwam te staan, zijn effect niet heeft gemist. “Meer van dat is nodig”, vindt Loones. “We moeten de touwtjes weer zelf in handen nemen. Vandaag is een deal met de Turken nodig, omdat de regeringsleiders, met Merkel op kop, onze grenzen jarenlang hebben verwaarloosd. Door die grenzen te versterken en te vertrekken vanuit onze eigen Europese sterkte kunnen wij het spel opnieuw zelf bepalen. En moeten we niet afhankelijk blijven van Turkse chantage”, besluit Loones.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is