Studentenarbeid is momenteel gebonden aan tal van sociale en fiscale regels. Zo mag een student elk kalenderjaar tot 475 uren werken, waarvoor hij minder sociale bijdragen betaalt dan een gewone werknemer. Om toch nog kinderbijslag te krijgen mag het kind een maximum aantal uren werken, dat afhangt van het gewest.

Eén euro teveel = niet langer ten laste van ouders

Op fiscaal vlak wordt er echter gekeken naar het bedrag van de netto bestaansmiddelen. Een complexe berekening. Als na deze berekening blijkt dat het kind één euro teveel netto inkomen uit arbeid heeft behaald, is het niet meer ten laste van zijn ouders, waardoor zij achteraf bij de belastingafrekening of na een fiscale controle plots meer belastingen betalen, terwijl zij nauwelijks controle of inspraak hebben op de inkomsten uit arbeid van hun kind.

Onvoorziene fiscale gevolgen uitsluiten

“Dit is natuurlijk voor vele gezinnen een onvoorziene last,” zegt Kamerlid Donné, “Om dergelijke fiscale gevolgen voor de ouders uit te sluiten stellen wij voor dat alle inkomsten uit studentenarbeid in hun geheel niet worden gebruikt om te bepalen of het kind ten laste is van zijn ouders of niet.”

Geen onbeperkt studentenwerk aan gunstige tarieven

“Het is belangrijk nog op te merken dat het niet zo zal zijn dat studenten plots onbeperkt zullen kunnen werken aan gunstige tarieven. Hun studentencontract blijft hetzelfde en ook de voorwaarden voor de toepassing van de heffing van de solidariteitsbijdrage en de kinderbijslag beperken het aantal uren dat gewerkt kan worden,” vult Kamerlid Houtmeyers aan.