N-VA wil aantal donoren verhogen via donorkaart

Door Valerie Van Peel op 19 maart 2015, over deze onderwerpen: Orgaandonatie, Verandering
N-VA wil aantal donoren verhogen via donorkaart

In vergelijking met andere landen heeft België relatief veel orgaandonoren. Toch is er nog steeds een tekort en blijven de wachtlijsten aangroeien. Voor patiënten die niet (meteen) geholpen kunnen worden, betekent dat een ware lijdensweg. "Daarom moeten we het aantal donoren zien te verhogen. Een van de stappen daartoe is de invoering van een donorkaart", stelt N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel.

In ons land is iedereen bij wet automatisch donor. Toch blijven er in de praktijk heel wat problemen. Al te vaak weigeren bijvoorbeeld familieleden de afstand van organen door de emotionaliteit van het moment.

Al is het huidig wetgevend kader vrij goed, het volstaat niet. Doordachte initiatieven zijn nodig om het aantal orgaandonaties te maximaliseren. “In afwachting van een volledige digitalisering via de e-ID, pleiten we daarom alvast voor de invoering van een donorkaart”, zegt Van Peel. “In de vorige legislatuur al diende toenmalig N-VA-senator Louis Ide daarvoor een uitstekend wetsvoorstel in, dat trouwens ruim gesteund en gestemd werd. Dat willen we alvast weer op de agenda plaatsen.” In dat voorstel wordt een belangrijke plaats toebedeeld aan de huisarts. “Zo wordt iedereen meteen ook degelijk geïnformeerd over het potentiële donorschap. Bij iemand die zich zo actief heeft laten registreren, wordt het moeilijker voor de familie om achteraf te weigeren.”

Commercialisering vermijden

Vandaag is de gemeente verantwoordelijk voor de registratie van orgaandonoren. Daarom pleit de N-VA voor gerichte campagnes met een duidelijk lokaal accent. “Kleinschalige acties bieden de mogelijkheid om de burger rechtstreeks aan te spreken. Ook kunnen zo beter doelgroepgerichte acties ontwikkeld worden”, aldus Van Peel.

Voorzichtigheid met privé-initiatieven is nodig, al is het maar omdat er geen garantie bestaat dat er nadien geen wederdiensten geëist worden. “Terecht wijst het UZ Leuven op het gevaar van mogelijke commercialisering. En dat moeten we absoluut vermijden”, besluit Van Peel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is