“Deze uitspraak van de tweetalige kamer van de Raad van State is schandalig! We moeten dan ook alle juridische middelen gebruiken om hier tegenin te gaan en het Vlaams karakter van de Rand blijvend te beschermen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Inez De Coninck.

De N-VA-fractie in het Vlaams Parlement vraagt dat de Vlaamse Regering de taalwetgeving zo restrictief mogelijk invult. We blijven vasthouden aan de omzendbrieven Peeters en Keulen en de Vlaamse interpretatie van de taalwetgeving. De N-VA zal nooit meestappen in een verzwakking van de huidige bepalingen en zal minister Somers hier andermaal op wijzen.

“De taalgrens werd meer dan 50 jaar geleden vastgelegd. Nog steeds hebben sommige Franstaligen moeite te aanvaarden dat ze in Nederlandstalig gebied wonen. Dat de beslissing werd genomen door de tweetalige kamer van de Raad van State is een gevolg van zesde staatshervorming, gesloten door de paarsgroene partijen. Zij hebben beslist Franstalige raadsheren mee zeggenschap te geven over de zes faciliteitengemeenten alsof het Brusselse gemeenten zijn”, zegt Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh. “N-VA heeft zich steeds verzet tegen de oprichting van deze tweetalige kamer met de zesde staatshervorming. We aanvaarden niet dat dergelijke politieke uitspraken de taalvrede in dit land op de helling zetten.”