Sven Gatz ligt onder vuur. Nadat het Rekenhof eind oktober een vernietigend rapport publiceerde over de rekeningen van 2020 van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, verscheen eind vorige week ook het verslag van het Rekenhof over de begrotingen van 2021 en 2022. Het Rekenhof wijst onder meer op de laattijdige rapportering, de oplopende schuld en op een gebrek aan transparantie omtrent honderden miljoenen aan COVID-gerelateerde uitgaven.  

Gebrek aan transparantie over 700 miljoen euro

Deze week starten de begrotingsbesprekingen in het Brusselse Hoofdstedelijk Parlement. Die bespreking vat zoals ieder jaar aan met een hoorzitting met het Rekenhof omtrent hun analyse van de begroting. Eind vorige week ontvingen de Brusselse parlementsleden reeds het schriftelijke verslag van het Rekenhof. Dat verslag is niet mals. Zo klaagt het Rekenhof over een gebrek aan transparantie over zo’n 700 miljoen euro aan COVID-gerelateerde steun- en relancemaatregelen in de begroting van 2021. Uit de begroting van 2022 kan het Rekenhof dan weer niet opmaken of de 93,1 miljoen euro aan Europese relancesteun effectief naar de beloofde relancemaatregelen zal vloeien.

Brusselse schuld dikt jaar na jaar aan

Ook herhaalt het Rekenhof zijn jaarlijkse terugkerende kritiek op de beslissing van de Brusselse regering om tot een half miljard euro aan uitgaven te buiten de begrotingsdoelstelling te houden. Zo wordt er volgens het Rekenhof in 2021 bijna 500 miljoen euro en in 2022 400 miljoen euro ten onrechte geneutraliseerd. Die uitgaven zorgen ervoor dat de schuld van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest jaar na jaar aandikt. 

Minister belooft ieder jaar beterschap, maar daar komt amper iets van in huis

“Trop is teveel en teveel is trop”, reageert Cieltje Van Achter, N-VA-fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. “Een paar weken terug publiceerde het Rekenhof zijn 26ste Brusselboek. Daarin zagen we dezelfde kritiek uit de voorgaande Brusselboeken terugkeren. Verschillende Brusselse administraties kennen bedrijfswagens toe aan hun personeelsleden zonder dat daar een wettelijke basis voor is, er worden honderden miljoenen euro’s aan fouten geboekt en er wordt stelselmatig laattijdig of onvolledig aan het Rekenhof gerapporteerd. Ieder jaar ondervragen wij de minister hierover en ieder jaar belooft hij beterschap. Uit het 26e Brusselboek blijkt opnieuw dat hier amper iets van in huis komt.”

Sven Gatz moet verantwoordelijkheid nemen voor amateurisme en loze beloftes

Volgens Van Achter gaat het van kwaad naar erger. “Vandaag starten de begrotingsbesprekingen. Uit de analyse die het Rekenhof maakte van de begrotingen van 2021 en 2022 blijkt opnieuw dat de Brusselse financiën vierkant draaien. Zo kan het echt niet verder. We hebben intussen al 22 jaar een liberale begrotingsminister in Brussel. Vernietigende rapport na rapport hoor ik die ministers zeggen dat er beterschap op komst is. Ik geloof dat optimisme een morele plicht is. Maar als amateurisme en loze beloftes het financiële beleid van het gewest kenmerken, dan moet je dat probleem benoemen. Het is tijd dat minister Gatz verantwoordelijkheid neemt. Wij dienen vandaag een motie in waarin wij vragen om het ontslag van de minister en een doorlichting van de relevante administraties.”