Uit de cijfers blijkt dat de sterftecijfers in Vlaanderen, Brussel en Wallonië sterk verschillen. Ook tussen de ziekenhuizen onderling zijn er erg grote verschillen. “De verschillen zijn te groot om zomaar onder de mat te vegen”, stelt Parys. “Ik wil weten of iedereen de juiste zorg heeft gekregen. COVID is een vergelijkingspunt om de efficiëntie van ons gezondheidssysteem in kaart te brengen. Dezelfde ziekte werd immers zonder voorbereiding over heel het land ‘gedropt’. Maar de uitkomsten zijn erg verschillend. Dat roept veel vragen op. Ook de vraag hoe het komt dat een patiënt niet weet dat een bed op intensieve zorg niet overal hetzelfde omkaderd is.”

Enkele opmerkelijke vaststellingen: in Vlaanderen is 16,5 procent van de gehospitaliseerde patiënten uiteindelijk overleden. In Wallonië is dat 20,4 procent, in Brussel 18,2 procent. Bij de patiënten op intensieve zorg, stierf in Vlaanderen 30,6 procent. In Wallonië en Brussel was dat een derde meer, of 40,9 procent.

Lessen trekken

“Een onderzoek moet ons in staat stellen heldere lessen te trekken om de gezondheidszorg te hervormen. Dat kunnen we best doen nadat de gemeenschappen eindelijk volledig homogeen verantwoordelijk worden voor gezondheidszorg, zodat elke gemeenschap volgens eigen inzichten de nodige hervormingen kan doorvoeren”, zeggen Parys en Gijbels. “We moeten ons ook afvragen of – nu we in een andere fase van de pandemie zitten – het verstandig is om de COVID-expertise te concentreren in referentieziekenhuizen.”

Transparantie is cruciaal

Opvallend is dat men deze informatie op federaal niveau zo lang weigerde te delen. Kamerlid Frieda Gijbels heeft achtereenvolgens minister De Block, minister Vandenbroucke en Sciensano meerdere keren om transparantie gevraagd, maar kreeg die maandenlang niet. “Jammer dat we nu pas zicht krijgen op deze cijfers per ziekenhuis, nu ze enkel nog retroactief geanalyseerd kunnen worden. Ze hadden tijdens de crisis al transparant en openbaar moeten zijn. Elke zorgverstrekker heeft in deze crisis zijn of haar uiterste best gedaan, het is zonde dat de overheid heeft geweigerd om essentiële informatie te delen.” De N-VA legde in het federaal parlement al een wetsvoorstel neer met de vraag naar meer actieve transparantie.