N-VA viert 50 jaar Leuven Vlaams: “Vlaamse identiteit als instrument voor onze gemeenschap”

Door N-VA op 24 februari 2018, over deze onderwerpen: Confederalisme, N-VA
Bart De Wever

Tijdens een dag vol evenementen blikte de N-VA samen met de Leuvense partijafdeling terug op 50 jaar Leuven Vlaams en mei 68. De splitsing van de universiteit was een mijlpaal voor de Vlaamse ontvoogding.

In de voormiddag waren Leuvens kandidaat-burgemeester Lorin Parys en N-VA Leuven de gastheer. Na een ontbijt konden de genodigden kijken naar een film over Leuven Vlaams, van deskundig commentaar voorzien van professor emeritus Louis Vos, zelf een bevoorrechte getuige van de gebeurtenissen toen. Nadien kregen de bijna 250 aanwezigen een rondleiding door Leuven, waar onder begeleiding van stadsgidsen werd stilgestaan bij de vele plaatsen in Leuven die 50 jaar geleden het strijdtoneel van Leuven Vlaams waren.

In de namiddag organiseerde de N-VA een academische zitting, met opnieuw Louis Vos, maar ook schrijver/dichter Benno Barnard, over hoe mei 68 vooral onze christelijke waarden heeft vervlakt. Na een welgekomen komische noot van komiek Raf Coppens sloot voorzitter Bart De Wever het academische gedeelte af met een uitgebreid essay. Daarin stelde hij dat Leuven Vlaams weliswaar een einde maakte aan onze Vlaamse immobiliteit, maar meteen ook ons land als een geblokkeerde democratie blootlegde. “Met onze uitgewerkte blauwdruk voor Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.Hoe de N-VA het confederalisme concreet vorm wil geven, leest u in de definitieve tekst van het VVV-congres. confederalisme zijn wij de enigen die een structurele oplossing hiervoor klaar hebben”, zei hij voor meer dan 800 aanwezigen in de aula Pieter De Somer.

“De N-VA zal de grendels wegschuiven die de Vlaamse gemeenschap beletten om zich sociaaleconomisch naar eigen democratisch inzicht te ontplooien. En de N-VA zal complexloos de Vlaamse identiteit vooropstellen als instrument om iedereen die tot onze gemeenschap wil behoren alle kansen te geven op ontplooiing als mens en als burger. Dat is onze opdracht. En wij zijn er klaar voor. Vijftig jaar na Leuven Vlaams en mei ’68. Maar sterker dan ooit”, besloot Bart De Wever zijn betoog.

Na een receptie nam Jong N-VA de avond over, met een fuif in de sfeer van de jaren 60.

Download hier de volledige toespraak van Bart De Wever (PDF-bestand, 100 kB). Of beter nog: bekijk onze video-opname van die speech op YouTube.  

Bekijk hier een selectie van sfeerbeelden op onze Facebookpagina. Wie weet zie je jezelf erin opduiken?

Bekijk hieronder een sfeerreportage.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is