N-VA verbijsterd over groene machtsgreep Europese Commissie

Door Andries Gryffroy, Johan Van Overtveldt, Anneleen Van Bossuyt op 4 maart 2020, over deze onderwerpen: Europees beleid, Klimaat
Johan Van Overtveldt

De N-VA is bezorgd over de Klimaatwet die momenteel in de Europese Commissie besproken wordt. De Commissie lijkt zich de macht te willen toeëigenen om van bovenaf klimaatdoelstellingen op te leggen aan de lidstaten. Europarlementslid Johan Van Overtveldt spreekt van een hold-up. Ook Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy uitte in De Ochtend op Radio 1 zijn bezorgdheid over de Klimaatwet.

Goede, maar niet onderbouwde ambitie

Woensdag stelde de Europese Commissie haar veelbesproken Klimaatwet voor. Daarmee wil ze het doel om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken en de weg er naartoe, wettelijk verankeren. Europarlementslid Van Overtveldt is bezorgd. “Positief is dat dit kader een richting aangeeft, wat hopelijk ook zekerheid kan creëren voor investeerders. Maar het voorstel gaat vooral over ambitie op lange termijn, zonder dat er al duidelijkheid is over concrete maatregelen op korte en middellange termijn, omdat de noodzakelijke effectbeoordeling op sociale- en economische gevolgen ontbreekt. Er is dus ambitie, maar geen onderbouw.”

Hold-up door de Europese Commissie

De Commissie stelt voor om vanaf 2030 het traject richting klimaatneutraliteit door te voeren via zogeheten “gedelegeerde handelingen”. Dat is uiterst controversieel, want daardoor zet de Commissie zowel de Raad van Ministers als het Europees Parlement grotendeels buitenspel. Van Overtveldt reageert verbijsterd: “Dit is een hold-up. De Commissie lijkt moeilijke discussies uit de weg te willen gaan. Denkt de Commissie het draagvlak voor klimaatmaatregelen in de lidstaten te verhogen door aan achterkamerpolitiek te doen en alles van bovenaf op te leggen? Dat lijkt erg op de verklaringen die Commissaris Timmermans deed over de Green Deal; die zal en moet er volgens hem doorgeduwd worden, met of zonder financiering. Ik twijfel sterk of deze ‘gedelegeerde handelingen’ juridisch standhouden. Onze groep is van plan juridisch advies te vragen hierover bij de diensten van het Parlement.” 

Gevaarlijk precedent

N-VA-Kamerlid Anneleen Van Bossuyt vindt dat de Europese Klimaatwet een gevaarlijk precedent schept: “De wet geeft de Europese Commissie de bevoegdheid om via gedelegeerde handelingen tussentijdse doelstellingen vast te leggen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit zet de lidstaten zo goed als buitenspel in een problematiek waar het nochtans nodig is een breed draagvlak te hebben.” Van Bossuyt zal premier Wilmes hierover ondervragen in het federaal parlement.

Alle oplossingen bekijken

De N-VA onderschrijft de nood aan een duurzame transformatie en de hoogdringendheid van globale klimaatactie, benadrukt Van Overtveldt. “Vlaanderen ondersteunt de doelstelling van een klimaatneutraal Europa tegen 2050 en heeft in de Vlaamse Klimaatstrategie 2050 al aangekondigd zelf 85 procent CO2-vermindering te kunnen bijdragen.”

Met open vizier

Maar de N-VA ijvert ervoor om ambitie steeds te koppelen aan pragmatiek, werk te maken van gedegen effectbeoordelingen, innovatie centraal te stellen én daarbij alle oplossingen in acht te nemen: “In een klimaatneutraal Europa zal kernenergie noodzakelijk blijven in de energiemix. Ook doorbraken in de biotechnologie moeten een kans krijgen. Ik merk dat er toch nog heel wat taboes zijn, waardoor bepaalde technologieën die deel kunnen uitmaken van de oplossing, worden genegeerd. Een open vizier is nochtans noodzakelijk want een succesvol klimaatbeleid kan geen beleid van opoffering zijn, maar wel een beleid dat welvaart centraal stelt.” 

Boetes in het verschiet?

Woensdagochtend uitte Vlaams Parlementslid Gryffroy al zijn bezorgdheid in De Ochtend op Radio 1. “De Europese Commissie wil de macht over de klimaatdoelstellingen naar zich toetrekken. Ze stelt klimaatneutraliteit tegen 2050 als einddoelstelling. Om daar te geraken, werkt het met tussendoelstellingen. Volgens de Klimaatwet kan de Europese Commissie hogere doelstellingen opleggen aan de lidstaten wanneer ze in pakweg 2040 merkt dat we er niet geraken. En waarschijnlijk gaat ze daar boetes aan vasthangen.”

Beluister het volledige gesprek met Andries Gryffroy. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is