N-VA tevreden met nieuw ontwerpdecreet jeugddelinquentie

Door Lorin Parys op 14 juli 2017, over deze onderwerpen: Minderjarigen, Justitie

Vlaams Parlementslid Lorin Parys is tevreden over het nieuwe ontwerpdecreet voor jeugddelinquentie van de Vlaamse Regering. “Het decreet bevat een aantal klemtonen die de N-VA graag ziet”, stelt hij. “We plaatsen het slachtoffer centraler en pakken recidive doelgericht aan. Met deze evenwichtige aanpak voorkomen we trajecten waarin jongeren van de wieg tot het graf in delinquentie terechtkomen.” 

Een interventiedatabank zal voor het eerst effectieve gedragsverandering in kaart brengen en recidivecijfers verzamelen. Dat moet duidelijk maken welke maatregelen echt werken voor jongeren, slachtoffers en maatschappij. Het uitgangspunt is dat jonge daders hun verantwoordelijkheid nemen, waarbij verzoening tussen slachtoffer en dader vooropstaat. De jeugddelinquent moet de consequenties van zijn daden inzien en de schade ‘vergoeden’ op een betekenisvolle manier voor zijn slachtoffer of de gemeenschap.

Elektronisch toezicht

Het ontwerpdecreet voorziet ook de mogelijkheid om elektronisch toezicht op te leggen. Zo kan de jeugdrechtbank de jongere van zeer nabij opvolgen. De N-VA is ook blij dat er een aparte eenheid komt voor jongeren met een geestesstoornis, naar analogie met de opvang voor geïnterneerden, zodat zij een aangepaste behandeling kunnen krijgen. Tot slot gaat deze nieuwe aanpak uit van versterkte rechtswaarborgen, waarbij een jeugdadvocaat de jongere zal bijstaan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is