N-VA sterk vertegenwoordigd in Coronacommissie federaal parlement

Door Kathleen Depoorter, Frieda Gijbels, Yngvild Ingels op 3 juli 2020, over deze onderwerpen: Coronacrisis
Yngvild Ingels, Frieda Gijbels en Kathleen Depoorter

Donderdag vond in de Kamer de eerste zitting plaats van de bijzondere commissie die de aanpak van de Covid-19-epidemie door België moet onderzoeken. Met Kamerleden Kathleen Depoorter, Frieda Gijbels en Yngvild Ingels is de N-VA stevig vertegenwoordigd in de commissie. “Er zijn heel wat lessen te leren en we moeten ons voorbereiden op een eventuele tweede golf.”

De opdracht van de Coronacommissie is ruim: de voorbereiding op en de aanpak van een grootschalige gezondheidscrisis, de informatie waarover België beschikte vanaf de uitbraak in december in China, het beheer van de strategische voorraden van medisch materiaal en geneesmiddelen, de coördinatie en uitvoering van maatregelen om de epidemie te bestrijden, de begeleiding en ondersteuning van de ziekenhuizen, de besluitvorming rond de lockdown, de rol van het Crisiscentrum, de niet-medische aspecten van de crisis, en aanbevelingen voor de toekomst.

Kamerleden Kathleen Depoorter, Frieda Gijbels en Yngvild Ingels zullen elk met hun uitgebreide kennis en ervaring een waardevolle bijdrage leveren. 

Wie is verantwoordelijk voor de chaos?

Voor Kathleen Depoorter moet de commissie op zoek naar antwoorden op de vraag wie verantwoordelijk is voor de chaos. “Al in maart schreef ik een blunderboek voor de minister van volksgezondheid, die werd enkel dikker naarmate de crisis vorderde. Het gaat om de patiënten, hun familie en alle zorgverstrekkers die in deze crisis ongewild geleid werden door politici en experten die totaal onvoorbereid leken. De commissie moet uitmaken hoe we ervoor zorgen dat we een volgende keer voorbereid zijn.”

Waarom lag er geen plan van aanpak klaar?

Frieda Gijbels wil weten waarom er geen plan van aanpak klaar lag voor deze gezondheidscrisis.” Dat lijkt me toch een essentieel onderdeel van een verantwoord gezondheidsbeleid. Dergelijk plan zou overigens regelmatig gecheckt en geüpdatet moeten worden.  Dat zou een hoop tijd bespaard hebben, tijd die nu verknoeid is met het zoeken naar leiding en houvast. Tijd die cruciaal was en die had moeten gaan naar acties op het terrein. Dat lijkt me toch de verpletterende verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid."

Heel wat lessen te leren

Yngvild Ingels wil zichin de bijzondere commissie toeleggen op het onderzoek naar de structuren van het crisisbeheer, de besluitvorming inzake dringende maatregelen en de crisiscommunicatie aan de bevolking. “Er zijn heel wat lessen te leren en we moeten ons voorbereiden op een eventuele tweede golf.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is