Wim Van der Donckt verduidelijkt: “Er zijn goede redenen waarom bijna geen enkele Europese lidstaat stemmen vanaf 16 jaar toestaat. Enkel in Oostenrijk en Malta is dit momenteel mogelijk. Juridische meerderjarigheid en stemrecht zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden voor ons. Stemrecht hoort thuis in het pakket van volwassenwording, een pakket vol rechten, maar ook plichten en individuele verantwoordelijkheid, waardoor je als 18-jarige volwaardig kan deelnemen aan de samenleving, van strafrechtelijke aansprakelijkheid tot het aangaan van een huwelijk, van het huren van een woning tot ook het deelnemen aan het democratische en politiek proces.”

Symbooldiscussie

Sander Loones sluit zich daarbij aan: “Misschien moet de paars-groene regering eerst werk maken van de exploderende staatsschuld, de tekorten die deze regering maar blijft opstapelen, de ontbrekende pensioenhervormingen, enzovoort. Het zijn namelijk de jongeren die deze schuld hun leven lang zullen moeten meetorsen. Laat ons jongeren toch eens eindelijk serieus nemen, door die grote uitdagingen aan te pakken. En niet door ons vivaldesk te beperken tot symbolische maatregelen.