N-VA stelt aanbevelingen voor in Europese antiterreurcommissie

Door Helga Stevens op 5 juli 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Veiligheid

De strijd tegen de terreur is nog niet gestreden. Europa werkt daarom aan een coherent en doeltreffend veiligheidsbeleid. Europarlementslid Helga Stevens schreef als co-rapporteur in de bijzondere parlementaire Commissie Terrorisme (TERR) mee aan een rapport dat concrete aanbevelingen omvat voor een aanpak van de terreur op Europees niveau. De andere politieke fracties krijgen tot september om de visietekst van Stevens te amenderen, vervolgens spreekt het voltallige Europese Parlement zich erover uit.

“Er is al veel gebeurd, maar wij konden na intensief onderzoek en na contacten met politie- en inlichtingendiensten over gans Europa nog lacunes identificeren”, zegt Helga Stevens. “Dit rapport moet een aanzet zijn om de strijd tegen terreur verder op te drijven. Ik hoop op de steun van alle fracties zodat de aanbevelingen snel kunnen leiden tot concrete wetsvoorstellen en praktische maatregelen.”

De voorstellen die worden aangereikt zijn van toepassing op tal van domeinen, instellingen en beleidsniveaus. Er is bijvoorbeeld nood aan een Europese ‘watchlist’, zodat lidstaten informatie over nationaal gesignaleerde haatpredikers kunnen delen, aan criteria om de efficiëntie van deradicaliseringsprogramma’s te meten en aan mogelijkheden om organisaties met dubieuze financieringsbronnen op te doeken. “Europa moet ook in het kader van een gerechtelijk onderzoek informatie die uitgewisseld wordt via communicatiekanalen als WhatsApp en Messenger kunnen ‘kraken’, bijvoorbeeld via een ‘decryption hub’ binnen Europol”, gaat Stevens verder.

En tenslotte moet justitie haar werk kunnen doen. “Nu komen criminelen er dikwijls vanaf met lichte straffen of soms zelfs helemaal geen! Aan dat gevoel van straffeloosheid moet een einde komen, anders is het dweilen met de kraan open. Een laks beleid creëert beroepscriminelen die soms uitgroeien tot volleerde terroristen en dat moet stoppen”, stelt Stevens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is