N-VA roept Europees Parlement op tot meer asielrealisme

Door Helga Stevens op 16 maart 2016, over deze onderwerpen: Asiel, Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie

Bij de herziening van het EU-visumsysteem gaat het Europees Parlement een stuk verder dan wat de Europese Commissie en de lidstaten voorstellen. Het Parlement kiest bijvoorbeeld voor de invoering van humanitaire Schengenvisa en een mogelijke visumvrijstelling  aan de Grieks-Turkse grens. “Het Europees Parlement bewijst daarmee nogmaals dat het onvoldoende oog heeft voor een échte totaalaanpak”, stelt Europarlementslid Helga Stevens. “Erger zelfs: het stelt keer op keer maatregelen voor die de instroom van nieuwkomers naar de EU nog verhogen! Terwijl we net eerst nood hebben aan maatregelen om onze grenzen te versterken. Een wereldvreemde asielaanpak die onze N-VA-delegatie niet kan steunen”, besluit zij.

Oorspronkelijk moest het nieuwe visumsysteem een verhaal van betere regelgeving worden. “Maar in plaats van te focussen op een elektronische aangifte en een gestroomlijnde procedure voor toeristische- of zakenvisa voor de Schengenzone, hebben de eurotraditionalisten de Europese deur verder opengezet voor nog meer asielzoekers. De humanitaire visa die zij willen invoeren getuigen van een voorbijgestreefde visie”, werpt Stevens op. “We kunnen simpelweg niet massaal de grenzen openen voor iedere asielzoeker die naar Europa wil. De N-VA vindt dat zoveel mogelijk vluchtelingen een goede opvang moeten krijgen, maar dat we dit hoofdzakelijk en prioritair moeten organiseren in de regio van herkomst, en dus niet steeds per definitie in de EU.”

Totaalaanpak vereist

Elke nieuwe reeks asielmaatregelen moet voor de N-VA ook in een totaalaanpak kaderen. “Maar het Parlement toont zich keer op keer van zijn meest wereldvreemde kant. We zagen hetzelfde al bij de eerdere stemming over het spreidingsplan voor 160.000 asielzoekers. Ook toen werd enkel gefocust op de instroom, en werd die niet eerst vooraf gekoppeld aan grensversterking.” Als het Parlement de ogen niet opent, zullen we opnieuw moeten rekenen op de lidstaten, meent Stevens. “De Raad van Ministers moet dan terug zorgen voor het gezond verstand in de onderhandelingen met het Parlement. De Raad deelt alvast wél onze realistische lijn: stevige buitengrenzen en opvang in eigen regio, dat moet onze eerste focus zijn. En de onmogelijk gewaande pushbacks en maximale asielplafonds hebben de lidstaten ook op tafel gelegd.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is