De werkingstoelage aan de politieke fracties bedraagt zo’n 10 miljoen euro, terwijl de dotatie aan de politieke partijen oploopt tot ruim 34 miljoen euro. Dat laatste bedrag houdt dan wel rekening met de door de overheid gevraagde vermindering van 1,11 procent, maar ondertussen zijn door de indexering de dotaties al ruim gestegen. “Het heeft weinig zin om 1,11 procent te besparen als de bedragen nadien toch telkens aan de index worden aangepast. Vandaar herhaal ik mijn oproep, acuter dan ooit, om niet te indexeren”, reageert Kamerlid Wim Van der Donckt.

Besparing van 2 miljoen euro

“Ik zal de regering aanmanen om terug te grijpen naar de bedragen van 2019 en die dan te bevriezen. Dat zou op één jaar tijd een besparing van 2 miljoen euro betekenen”, aldus Van der Donckt. In het verleden diende hij al heel wat voorstellen tot besparing in. “Maar die werden sinds 2019 systematisch weggestemd door de meerderheidspartijen, ondanks de dure belofte van een nieuwe politieke cultuur”, legt het Kamerlid uit. 

Politiek moet goede voorbeeld geven

“In tijden waarin de politieke grote inspanningen vraagt van de burgers moet de politiek het goede voorbeeld geven”, vult fractievoorzitter Peter De Roover aan, “En als er ergens in gesneden kan worden, dan is het wel het politieke apparaat. Ons wetsvoorstel ligt klaar voor de regeringspartijen om zo snel mogelijk goed te keuren.”