N-VA-minister Muyters subsidieert gezamenlijke sportinfrastructuurprojecten van lokale besturen

Door Philippe Muyters op 25 april 2014, over deze onderwerpen: Sportinfrastructuur

De Vlaamse Regering heeft aan 19 lokale en provinciale besturen een subsidie uitgereikt voor een gezamenlijk sportinfrastructuurproject dat het lokale niveau overstijgt. Voor die pilootprojecten, zowel nieuwbouw als renovatie, te realiseren tegen 2018, heeft Vlaanderen tien miljoen euro beschikbaar. Met het initiatief streeft Philippe Muyters, Vlaams minister van Sport, naar een betere kwaliteit van sportvoorzieningen die bovendien méér burgers bereiken.

“Een zwembad in élke Vlaamse gemeente is niet meer haalbaar en zeker niet nodig in budgettair krappe tijden”, haalt de N-VA-minister als voorbeeld aan. “Een gezamenlijk ambitieus project bereikt méér mensen met minder middelen. Daardoor krijgen ook grotere of grootschaliger projecten met een eerder regionale uitstraling reële slaagkansen: zo zijn er bij de geselecteerde dossiers een G-sportcentrum voor sporters met een handicap, een klimzaal, een BMX- en een mountainbike-parcours en een indoor beachhal.”

Onafhankelijk oordeel

Minister Muyters lanceerde zijn projectoproep naar alle lokale besturen, de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 65 overheden dienden een aanvraag in voor een project in samenwerking met een ander bestuur, een school, club of sportfederatie. 

De ingediende dossiers werden zorgvuldig beoordeeld op hun noodzaak, het bovenlokale karakter, de haalbaarheid, de duurzaamheid, het innovatieve karakter en de mate van samenwerking. Minister Muyters ging volledig mee in het advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie en selecteerde 19 projecten in een globale rangschikking die de subsidiebedragen bepaalt. De subsidie bedraagt maximaal dertig procent van de totale kostprijs, voor  de overige zeventig procent verwacht de minister cofinanciering van de verschillende partners. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is