N-VA maakt opvolgers van ministers en staatssecretarissen bekend

Door N-VA op 11 oktober 2014, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2014, N-VA
N-VA maakt opvolgers van ministers en staatssecretarissen bekend

Na de eedaflegging van de federale N-VA-ministers en -staatssecretarissen zijn nu ook de namen bekend van hun opvolgers in de diverse parlementen. Johan Klaps, Sander Loones, Wouter Raskin, Caroline Croo en Renate Hufkens nemen het parlementaire werk over van respectievelijk Jan Jambon, Johan Van Overtveldt, Steven Vandeput, Elke Sleurs en Theo Francken. De N-VA draagt voorts Siegfried Bracke voor als Kamervoorzitter.

Johan Klaps volgt Jan Jambon op in de Kamer, nu die vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken is geworden en ook belast is met Grote steden en de Regie der Gebouwen. Johan (44) studeerde Vertaler en Internationale Politiek in Antwerpen. Hij woont in Berchem maar is afkomstig uit Maaseik. Sinds 2013 zit hij in de Antwerpse gemeenteraad. Hij is zaakvoerder van een bank- en verzekeringskantoor. Johan is gehuwd en heeft drie kinderen. In zijn vrije tijd houdt hij ervan om te gaan lopen. Zo nam hij al enkele keren deel aan de ‘DVV Antwerp 10 Miles’-loopwedstrijd.

Sander Loones vervangt Johan van Overtveldt in het Europees Parlement, die deze regeerperiode het ministerie van Financiën gaat leiden. Sander (35) is jurist van opleiding, getrouwd en vader van twee kinderen. Hij woont in Dilbeek, maar blijft verbonden met West-Vlaanderen. Als coördinator van de N-VA-studiedienst was hij een van de sterke mannen achter de schermen bij de Vlaamse en federale regeringsonderhandelingen. Voordien was hij actief op het studiebureau van de federale Dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse zaken) en bij consultancybureau PWC.

Wouter Raskin is de opvolger van Steven Vandeput in de Kamer, die voortaan de portefeuille van minister van Defensie behartigt en ook bevoegd is voor Ambtenarenzaken. Wouter (42) studeerde Sociale School in Geel en Management Sociale Economie in Hasselt. Hij is voorzitter van de gemeenteraad van Bilzen en provinciaal bewegingsverantwoordelijke Limburg bij de N-VA. Wouter is getrouwd en heeft twee dochters en een zoon. In zijn vrije tijd gaat hij graag kijken naar de voetbalwedstrijden van zijn zoon of de wedstrijden tumbling (gymnastiek) van zijn dochters. Zelf speelt hij zaalvoetbal.

Caroline Croo vervangt Elke Sleurs in het Vlaams Parlement, die als staatssecretaris zal instaan voor Armoedebestrijding, Gelijke kansen, Personen met een beperking, de Bestrijding van fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Financiën. Caroline (51) is tandarts in haar woonplaats Melle. Zij is gehuwd en heeft drie zonen. Haar man is N-VA-schepen in Melle. Caroline houdt van lopen en koken.

Renate Hufkens volgt Theo Francken op in de Kamer, die als staatssecretaris Asiel en Migratie in goede banen moet leiden en ook belast is met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. De dertigjarige Renate komt oorspronkelijk uit Mol, maar bleef na haar studies Politieke Wetenschappen in Leuven wonen. Daar is zij gemeenteraadslid. Renate is de adjunct-woordvoerder van minister-president Geert Bourgeois. In haar vrije tijd houdt ze van fietsen.

Siegfried Bracke (61) is voorgedragen als nieuwe Kamervoorzitter. Na een lange carrière als politiek journalist bij de VRT, zette hij in 2010 de stap naar de N-VA. Sinds dat jaar zetelt hij ook in de Kamer, waar hij zich onder meer onderscheidde als pensioenspecialist. In 2012 trok Siegfried de gemeenteraadslijst in zijn geboortestad Gent, waar de N-VA de tweede politieke formatie werd. Eind 2013 nam hij er ook het fractievoorzitterschap op zich. Sinds 2005 is Siegfried getrouwd met Marina Nuyts uit Mol. Hij heeft twee kinderen uit een vorige relatie, net als Marina. Siegfried houdt van muziek, een goed boek, een mooie tentoonstelling en van Rome, de Eeuwige Stad.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is