Dit zijn de vijf thema’s en hun themavoorzitters:

  • Kamerlid Anneleen Van Bossuyt trekt het luik ‘Duurzaam Vlaanderen’, met daarin aandacht voor onder meer energie en mobiliteit, innovatie, natuur en duurzaamheid.
  • Het luik ‘Veilig en kordaat Vlaanderen’ rond migratie, identiteit, veiligheid, justitie en defensie wordt getrokken door Kamerlid Theo Francken.
  • Een derde luik is ‘Welvarend Vlaanderen’, waarin onder meer onderwijs, fiscaliteit en de wegen richting een meer efficiënte overheid aan bod zullen komen. Ondervoorzitter Lorin Parys neemt dit luik voor zijn rekening (Steven Vandeput neemt dit luik over van Lorin, red. 4 mei 2022).  
  • Zijn collega-ondervoorzitter Valerie Van Peel wordt het gezicht van het luik ‘Warm Vlaanderen’, met als subthema’s onder andere gezondheidszorg en welzijn. (Maaike De Vreese neemt dit luik over van Valerie, red. 13 juni 2022)
  • Het vijfde luik, tot slot, is ‘Staat van Vlaanderen’, met daarin uiteraard aandacht voor het institutionele, maar ook politieke vernieuwing en de staat van de vrijheid van meningsuiting in dit land. De coördinator van dit luik is Kamerlid Sander Loones.

Themavoorzitters gaan aan de slag met werkgroepen

In onderling overleg zullen de themavoorzitters bredere werkgroepen oprichten voor hun respectievelijke (sub)thema’s. Die werkgroepen zullen een reeks inhoudelijke ideeën, voorstellen en sneuvelteksten voortbrengen op basis waarvan de partij een maatschappelijke dialoog kan opstarten met haar leden en de bredere samenleving. De bedoeling is dat die vervolgens verder worden aangescherpt en uiteindelijk resulteren in congresteksten die op het grote ledencongres officieel kunnen worden bekrachtigd.