De N-VA wil met een positieve ingesteldheid en een kritische blik de vinger aan de Europese pols houden. “De toekomst van Vlaanderen is onlosmakelijk verbonden met de Europese Unie. We moeten die Europese samenwerking veiligstellen, maar met de nodige dosis realisme. Europa moet beschermen, zowel haar grenzen als haar burgers. Europa moet jobs creëren en de economie versterken binnen een duidelijk afgelijnd kader en met een sterke euromunt ”, aldus lijsttrekker Bourgeois.

Eenheid in verscheidenheid

Burgers, in welke lidstaat ook, moeten zich kunnen herkennen in de Europese Unie. Maar de EU moet die verscheidenheid ook erkennen: verschillende economische en culturele realiteiten vragen om maatwerk, niet om overdreven regeldruk en een alsmaar uitbreidende wetgeving. Wetten en beleid moeten zo dicht mogelijk bij de burger gemaakt worden. Lidstaten moeten kunnen kiezen wat ze samen willen doen binnen een Europese samenwerking, niet omdat ze moeten, maar omdat ze dat willen. “Als die samenwerking een aantoonbare meerwaarde kan bieden, als de uitdagingen gemeenschappelijk zijn en er duidelijke schaalvoordelen zijn”, verduidelijkte Johan Van Overtveldt, derde op de Europese lijst.

Interne markt verstevigen

“De interne EU-markt is de economische ader van onze welvaart”, vervolgde Johan Van Overtveldt. “Dat is de echte kracht van de EU. Daarom moet de interne markt weer in het hart van de Europese politiek staan.” Maar daarvoor moet de Europese bankensector zijn risico’s verder afbouwen. Dat is een essentiële voorwaarde om de bankenunie succesvol af te werken. Van Overtveldt pleit in dat opzicht ook voor een Europese depositogarantie, al “zal die nog niet voor morgen zijn”.

Strijd tegen ivoren torens

Assita Kanko staat op de tweede plek bij de stembusgang. Ze ziet haar kandidatuur op de Europese lijst als een strijd tussen de straat en de ivoren torens. “Te veel Europese leiders geloven niet in de Europese identiteit, in de waarden van de Verlichting. Ze koesteren hun grote gelijk en noemen iedereen die hen tegenspreekt racist, populist of klimaatontkenner. De EU mag geen politiek kerkhof worden, zoals dat nu voor sommige politici het geval is”, zei de vrouwenrechtenactiviste.

Steun voor Catalaan Junqueras

Huidig Europarlementslid Mark Demesmaeker, in mei vierde op de Europese lijst, sprak zijn expliciete steun uit aan de voormalige Catalaanse vicepresident Oriol Junqueras als kandidaat-Commissievoorzitter. Junqueras zit al 538 dagen in de gevangenis voor zijn aandeel in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum in 2017. “Oriol symboliseert het echte Catalaanse drama, dat ook een EU-probleem is. De Europese Unie mag niet langer wegkijken wanneer de grondrechten van burgers met de voeten wordt getreden. Europa’s leuze ‘eenheid in verscheidenheid’ is niet zomaar een rij woorden. We moeten ze in de praktijk brengen en verdedigen”, besloot Mark Demesmaeker.

Download onze brochure over Europa (pdf, 9.79 MB)