N-VA kant zich tegen loslaten neutraliteitsprincipe in Molenbeek

Door Mathias Vanden Borre op 3 september 2020, over deze onderwerpen: Levensbeschouwelijke tekenen, Wonen en werken in Brussel
loket gemeente

“De neutraliteit van de staat is hier niet alleen een basisprincipe maar vooral een kernwaarde van onze samenleving.” De N-VA is niet te spreken over een goedgekeurde motie die een hoofddoek bij gemeentepersoneel toelaat. Brussels parlementslid Mattias Vanden Borre zal de beslissing aanvechten in het Brussels Parlement.

Eind augustus keurde de gemeenteraad van Sint-Jans-Molenbeek een motie goed die het voor vrouwen met een hoofddoek gemakkelijker moet maken om te werken in een gemeenteadministratie. De indieners van de motie hopen dat “andere gemeenten dat voorbeeld zullen volgen”.

Neutraliteit is basisprincipe van inclusieve samenleving

Laurent Mutambayi zit voor de N-VA in de gemeenteraad van Molenbeek. Hij noemt de motie een verkeerd signaal. “Ik kan wel begrijpen dat de mogelijkheid van vervroegde federale verkiezingen mensen tot iets raars kan bewegen, maar ik vind dat wij redelijk moeten blijven en bepaalde grenzen niet mogen overschrijden. Deze motie is problematisch door het maatschappelijk signaal dat ze uitstuurt. Wij geloven in een inclusieve maatschappij waarbij iedereen thuis hoort. De neutraliteit van de staat is hier niet alleen een basisprincipe maar vooral een kernwaarde van onze samenleving. Die moeten wij waarborgen. De goedgekeurde motie druist juist hiertegen in. Ze brengt juist die neutraliteit van de staat in het gedrang. ”

Meer segregatie en discriminatie

Mathias Vanden Borre, Brussels parlementslid en gemeenteraadslid in Brussel-stad, treedt Mutambayi bij. “Ik vrees dat in de jacht op stemmen een aantal “progressieve” partijen totaal is vervreemd van het basisbeginsel van de neutraliteit van de overheid. Het is nochtans die neutraliteit die een open samenleving realiseert. Ik vrees ook dat deze beslissing zal leiden tot meer segregatie en discriminatie. De PS toont zich hier duidelijk een gespleten partij. In Brussel-stad heeft de gemeenteraad unaniem een motie tegen discriminatie goedgekeurd die het neutraliteitsprincipe bevestigt en benadrukt. Dat CdH-CD&V dit steunt gaat er bij mij ook niet in. Waar staan deze partijen nog voor in Brussel? Ik zal deze beslissing aanvechten in het Brussels Parlement.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is