N-VA Internationaal zet de N-VA ook in het buitenland stevig op de kaart

Door Karl Vanlouwe, Peter Luykx, Sander Loones op 24 augustus 2016, over deze onderwerpen: Europees beleid, Buitenlandse Zaken, Diplomatie
N-VA Internationaal zet de N-VA ook in het buitenland stevig op de kaart

De N-VA wil zich internationaal meer en beter op de kaart zetten. Daarom heeft de partij ‘N-VA Internationaal’ opgericht: een interne werkgroep die haar internationale strategie concreet vorm zal geven. Karl Vanlouwe, Peter Luykx en Sander Loones - respectievelijk Vlaams, federaal en Europees Parlementslid - zijn verantwoordelijk voor die internationalisering. Daarnaast wil de N-VA nog meer gaan wegen op het federale én het Vlaamse buitenlandbeleid. Zo is de federale diplomatie dringend toe aan modernisering, terwijl de Vlaamse verdere ondersteuning verdient.

De N-VA heeft altijd al politieke contacten gehad met het buitenland. “Maar als grootste partij van het land moeten we dat internationale netwerk nu verder uitbreiden”, stelt Loones. “Ook naar de internationale media, die hun informatie over ons nog al te vaak uit Franstalige bronnen halen.” Daarom gaat de partij actiever communiceren over zichzelf en de eigenheden en eigenaardigheden van het Belgische staatsbestel. “Het is dringend noodzakelijk dat de internationale gemeenschap weet dat het zwaartepunt in België bij de deelstaten ligt en dat Vlaanderen veruit de belangrijkste deelstaat is”, merkt Vanlouwe in dat verband op.

“Met N-VA Internationaal ontwikkelen we ook intern een allesomvattende partijvisie op buitenlands beleid, waarbij we internationale dossiers gecoördineerd gaan opvolgen op Vlaams, federaal en Europees niveau”, verduidelijkt Luykx. De partij kweekt ook een internationale reflex aan bij de studiedienst, fractiemedewerkers en Jong N-VA.

Wegen op buitenlands beleid

Deze internationale profilering is natuurlijk geen toeval: de N-VA wil met haar parlementsleden, staatssecretarissen en ministers op alle niveaus mee wegen op het buitenlandse beleid. En met name op het beleid van de Europese Unie, dat steeds meer impact heeft op het dagelijkse leven van de Vlaming. Het debat over de toekomst van die Unie is momenteel volop bezig. “Wij pleiten voor Europese samenwerking om de eenvoudige reden dat Vlaanderen daar beter van wordt”, legt Loones uit. “Maar als eurorealisten wijzen we het idee van een grote Europese superstaat resoluut af.”

Een moderne diplomatie

N-VA Internationaal steunt de Vlaamse regering volledig in haar ambitieus buitenlandbeleid, met onder meer de uitbouw van een volwaardig Vlaams ministerie van Buitenlandse Zaken. “Daarnaast pleiten we voor een verdere professionalisering van de Vlaamse diplomatie en een doelgerichte culturele, academische en publieksdiplomatie”, preciseert Vanlouwe. Op federaal niveau is er dan weer nood aan een modernisering en een objectivering van de diplomatieke benoemingen, die nu nog al te vaak puur politieke benoemingen zijn. “Het ‘Belgique à papa’ is al lang dood,” besluit Luykx, “en het wordt tijd dat alle federale diplomaten dit ook inzien. De diplomatieke carrière moet dringend worden geobjectiveerd.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is