Hervorming in het gedrang

Door de val van de federale regering begin december dreigde een aantal belangrijke hervormingen bij Justitie in het gedrang te komen. Maar net als bij de arbeidsdeal eerder deze maand vinden de parlementsleden van de voormalige meerderheidspartijen elkaar nu toch om die noodzakelijke hervormingen door te voeren. Elk van de vier fracties zal een wetsvoorstel indienen.

Minder snel vervroegd vrij

Het wetsvoorstel van de N-VA bundelt een hele reeks maatregelen op vlak van strafrecht. Ten eerste omvat het een wijziging van de wet Lejeune, waardoor recidivisten pas voorwaardelijk kunnen vrijkomen nadat ze twee derde van hun straf hebben uitgezeten. Door een vernietiging door het Grondwettelijk Hof werd dit in praktijk al mogelijk na amper een derde. “Wij vinden het niet kunnen dat zware misdadigers even snel in aanmerking komen voor de gunst van voorwaardelijke invrijheidstelling als iemand die voor een eerste maal veroordeeld wordt. Dit moet snel gerepareerd worden,” zegt Kamerlid De Wit.

Huisverbod

Het wetsvoorstel van de N-VA zorgt ook voor een verbetering van het huisverbod bij intrafamiliaal geweld. “Essentieel daarbij is dat het mogelijk moet worden de dader meteen gerechtelijk aan te houden indien hij het opgelegde huisverbod niet naleeft. Dat is nodig voor de veiligheid van de slachtoffers,” legt Kamerlid Van Vaerenbergh uit.

Assisen versnellen

Een ander aspect betreft de procedure voor het Hof van Assisen. Sophie De Wit: “Assisen is duur, traag en niet meer van deze tijd. We zijn dan ook absoluut voorstander van de afschaffing ervan, maar beseffen dat de noodzakelijke meerderheid voor die afschaffing voorlopig niet haalbaar is. Daarom zorgen we met dit voorstel voor een snellere en eenvoudigere assisenprocedure.”

Daarnaast zijn onder meer volgende maatregelen opgenomen in het wetsvoorstel van de N-VA: een oplossing voor de “una via-regeling” inzake fiscale misdrijven, het optrekken van de strafmaat voor een aantal terroristische misdrijven en de mogelijkheid om opsporingsmethoden zoals een telefoontap in te zetten in het onderzoek naar voortvluchtigen.