Grote risico’s voor gezondheid

De invoer van niet-gecertifieerd vlees is in België verboden en strafbaar wanneer het gaat om vlees afkomstig van bedreigde diersoorten. Frieda Gijbels wijst erop dat over deze illegale handel via de Europese havens en luchthavens weinig geweten is. “Dat is opmerkelijk, aangezien er grote risico’s aan verbonden zijn. Het slachten en verhandelen van de dieren gebeurt vaak in slechte hygiënische omstandigheden en op overbevolkte markten, waardoor er een reëel gevaar bestaat dat een virus overspringt van dier op mens.”

Gevaar voor biodiversiteit

Maar ook voor de biodiversiteit vormt de illegale trafiek in broussevlees een ernstige bedreiging. Wouter Raskin duidt op de risico’s: “Met de handel valt veel geld te verdienen. Maar de vraag naar broussevlees overstijgt ruim het reproductievermogen van de diersoorten. Dat leidt tot enorme verliezen en een grondige aantasting van de ecosystemen in de landen van herkomst. De getroffen gebieden riskeren lege wouden te worden.”

Handhaving vereenvoudigen en versterken

Onderzoek van de overheid schat dat passagiers jaarlijks zo’n 44,4 ton broussevlees via Zaventem importeren, maar het reële cijfer ligt wellicht nog hoger. Het merendeel daarvan komt uit Afrika. Dankzij de goede verbindingen met dat continent, lijkt het erop dat België één van de Europese draaischijven is in de illegale handel in broussevlees. Toch worden inbreuken slechts zelden bestraft. Kathleen Depoorter: “De versnippering van bevoegdheden tussen douane, de dienst voedselveiligheid, de CITES-cel voor bedreigde diersoorten en het parket om sanctionerend op te treden, zorgt ervoor dat inbreuken meestal onbestraft blijven. En de passagiers lijken dit ook te weten. We moeten dus niet alleen de handel beter in kaart brengen, maar ook de handhavingscapaciteit vereenvoudigen en versterken.”