N-VA-fractiedagen: een gezonde geest in een gezond lichaam

Door N-VA op 5 september 2017, over deze onderwerpen: N-VA
Fractiedagen 2017

De fractiedagen vormen de officieuze aftrap van het parlementaire jaar voor de N-VA. In afwachting van de officiële start van dat nieuwe werkjaar staken onze medewerkers en mandatarissen deze week alvast de koppen bij elkaar in Antwerpen.

Daar namen ze twee dagen lang zorgvuldig de eigen werking onder de loep. Tegelijk zetten ze er ook de inhoudelijke en organisatorische krijtlijnen uit voor het komende politieke werkjaar.

Tussen de talrijke opleidingen, workshops en presentaties door was er ook gelegenheid om de collega’s beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Met een fiets- en looptocht doorheen de Scheldestad bewezen we ten slotte dat een gezonde geest in een gezond lichaam voor onze partij geen loos gezegde is.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is