Bepaalde gemeentebesturen misbruiken de pandemie om de taalwetgeving uit te hollen, merkt Nadia Sminate op. “Zo zagen we recent het voorbeeld van Sint-Genesius-Rode, dat eigenhandig met ‘nep-oproepbrieven’ voor de vaccinatie de inwoners in meerdere talen bestookte. Uitermate verwarrend voor de inwoners, die dachten dat het een echte oproepbrief voor een vaccinprik betrof. En bovendien deloyaal naar de Vlaamse overheid, die de echte oproepbrieven verstuurt.”

Niet enkel faciliteitengemeenten vegen voeten aan taalwetgeving

Dergelijke praktijken beperken zich helaas niet tot de faciliteitengemeenten. De gemeente Zaventem communiceerde met een drietalige infobrochure en in Vilvoorde verklaarde men eerder al dat de taalwetgeving in de coronacrisis ‘storend’ is. “Bepaalde lokale Vlaamse politici strijden blijkbaar niet langer voor het respect voor het Nederlands en het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand. Anno 2021 moeten we blijkbaar niet alleen strijden tegen Franstalige dwarsliggers, maar eveneens tegen al te welwillende Nederlandstalige politici die electoraal voordeel menen te halen uit de niet-naleving van nochtans duidelijke regels”, stelt Sminate.

Kraainem roept Franstalige inwoners op taalvoorkeur te registreren

Volgens Inez De Coninck blijven de aanslepende taalproblemen op die manier etteren. Ze haalt het voorbeeld van Kraainem aan, waar een gemeentelijke beslissing taalregistratie als een vast instrument goedkeurt. De Franstalige inwoners werden via het gemeenteblad opgeroepen om hun taalvoorkeur te laten registreren. “Dit is een manifeste schending van taalwetgeving. Dit staat haaks op de vele inspanningen die Vlaanderen in de Vlaamse Rand uitrolt, bijvoorbeeld op het vlak van integratie en onderwijs”, stelt De Coninck. “Dergelijke besluiten moeten dan ook zonder meer vernietigd worden.”

Nederlands heeft absolute voorrang in Vlaanderen

“De faciliteitengemeenten liggen op Vlaams grondgebied en in Vlaanderen heeft het Nederlands absoluut voorrang. Bepaalde mensen weigeren zich mordicus aan te passen aan de geldende regels die we gezamenlijk over partijgrenzen heen hebben afgesproken en herhaaldelijk bevestigd. We eisen dat minister Bart Somers kordaat optreedt en proactief de gemeenten wijst op hun verplichtingen.”