De paars-groene regering wil fysieke testen voor nieuwe rekruten opschorten zolang corona aanhoudt. Volgens Kamerlid Theo Francken gaat de regering te ver. “De coronacrisis noopt ons tot het nemen van crisismaatregelen, dat is onvermijdelijk. Toch gaat paars-groen te ver. De fysieke selectieproeven maken een substantieel onderdeel uit van de aanwervingsprocedure. In een jaar waarin er maar liefst 2.300 nieuwe rekruten moeten worden aangetrokken, is het on hold zetten van elke vorm van fysieke testing niet aanvaardbaar. De N-VA wil een professionele defensie met topfitte militairen. Defensie is geen tewerkstellingsproject, noch een aanwervingsbatterij. De meest bekwame mensen moeten aangeworven worden. Ik wil er trouwens op wijzen dat de politiescholen wél nog fysieke proeven opleggen aan de kandidaat-politiemensen.”

De Heilige Graal van Defensie

Daarnaast geeft het wetsvoorstel de machtiging aan de regering om het statuut van kandidaat-militairen en militairen verder aan te passen zolang de coronacrisis voortduurt. Dat vindt Kamerlid en voorzitter van de commissie Defensie Peter Buysrogge niet oké. “Een dergelijke machtiging aan de regering gaat veel te ver. Na jaren is er eindelijk terug een regering die werkt met volheid van bevoegdheden. Het parlement werkt elke dag, er is dan ook geen enkele zinnige reden om de regering te machtigen, al zeker niet over zoiets delicaats als over het statuut van onze militairen. Dat is zowat de Heilige Graal van Defensie. Het parlement als wetgevende macht uitschakelen is stuitend. Moest de Zweedse regering dit nog maar geïnsinueerd hebben, de PS ontbond al haar duivels.”

PS-dominantie op Defensie

Het wetsvoorstel moet nog goedgekeurd worden door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. “Hopelijk komt paars-groen hierop terug. De Zweedse regering was een verademing na jarenlange PS-dominatie op Defensie. We kunnen niet geloven dat MR, Open VLD en CD&V hiermee instemmen”, besluiten Theo Francken en Peter Buysrogge.