Het parlement zet de deur open naar een uniform sociaal beleid in gans Europa. Daar heeft de N-VA zich altijd tegen verzet. Volgens Ralph Packet moeten de lidstaten volledig bevoegd blijven voor hun sociaal beleid. “Sociaal beleid moet zo dicht mogelijk bij de mensen staan. De verschillen tussen de lidstaten zijn te groot om dit op een democratische manier efficiënt te organiseren. Bovendien gaan wij altijd uit van het principe dat je eerst moet bijdragen voor je gebruik kan maken van het sociaal systeem.”

Europees burgerschap

De voorstellen van het parlement gaan nog verder. Naast sociaal beleid, nemen ze ook Europees burgerschap in het vizier. Zo wil de EU een vinger in de pap bij het toekennen van de nationaliteit van een lidstaat. “Het is niet de bedoeling dat de EU bepaalt wie de Belgische nationaliteit kan krijgen en wie niet. Dat recht komt enkel de lidstaat zelf toe”, aldus Packet.

Nauwere samenwerking met deelstaten en regio’s

Toch één lichtpuntje. Het rapport over nauwere samenwerking richt zich specifiek tot deelstaten en regio’s. Zij zouden een grotere rol moeten kunnen spelen in beleidsterreinen die tot hun bevoegdheid behoren. Ook deelstaatparlementen worden meer betrokken. “Dat sluit aan bij onze visie op Europa, waarbij Vlaanderen nauwer wil samenwerken met de noordelijke lidstaten en met de Benelux-landen”, verduidelijkt Packet.