Mobiele slachthuizen voor pluimvee

Door Peter Wouters op 24 september 2018, over deze onderwerpen: Landbouw
Kippen

“Mobiele slachthuizen sluiten aan bij de laatste maatschappelijke trends, zoals bio en de korte keten. Ze bieden ook welzijnsvoordelen voor de dieren, zoals minder omgevingsstress en minimaal transport.” Vlaams Parlementslid Peter Wouter pleit voor mobiele slachthuizen in Vlaanderen. “In eerste instantie zal de focus liggen op het slachten van pluimvee. Momenteel worden de eerste gesprekken gevoerd met potentiële bouwers van zo’n mobiele eenheid”, zegt Peter Wouters.

Slachthuis vinden

Het is niet altijd gemakkelijk voor kleinschalige (pluim)veehouderijen om een slachthuis te vinden. “De afstand tot aan het slachthuis is dikwijls te lang. Bovendien zijn de grotere slachthuizen vaak niet uitgerust om een kleiner aantal dieren te slachten voor rechtstreekse verkoop. In Duitsland en Zweden lossen ze dat deels op door een beroep te doen op mobiele slachthuizen”, legt Vlaams Parlementslid Wouters uit.

Eerste gesprekken

Op korte termijn is een mobiel slachthuis voor pluimvee het haalbaarst. “Momenteel worden de eerste gesprekken gevoerd met potentiële bouwers van een mobiel slachthuis. Met een tiental pluimveehouders en een slachter wordt tegen maart 2019 een businessplan opgesteld. De doelstelling is dat er met de mobiele eenheid 5.000 tot 10.000 stuks pluimvee per jaar geslacht kunnen worden”, aldus Peter Wouters, die er nog aan toevoegt dat ook voor het mobiele slechthuis de hoge Vlaamse standaard inzake milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid blijven gelden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is