Mismatch werkzoekenden en vacatures op de luchthaven stilaan weggewerkt

Door Lieve Maes op 30 juli 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Luchtvaart
Brussels Airport

De vacatures op de luchthaven geraken steeds beter ingevuld. De mismatch tussen vraag en aanbod van werk op en rond de luchthaven wordt stilaan weggewerkt. Vlaams Parlementslid Lieve Maes reageert tevreden met de verbeterde toestand: “De resultaten van Brussels Airport House (BAH), dat speciaal daartoe werd opgericht, tonen aan dat er het voorbije jaar aanzienlijke vooruitgang werd geboekt. In 2017 leidde het BAH 336 mensen via gepersonaliseerde trajecten naar een job op de luchthaven. Deze nieuwe cijfers bewijzen dat de aanwervingen vlotter lopen. Spontane bezoekers vinden steeds meer de weg naar het BAH.”

Belangrijke speler

Op dit moment staan er nog 478 vacatures open, maar het BAH neemt verschillende initiatieven om de instroom van werknemers verder te stimuleren. “Er wordt gewerkt aan de naambekendheid via een te lanceren mediacampagne. Eind dit jaar volgen er een nieuwe naam, nieuwe kantoren en een nieuwe site die het BAH nog steviger in de markt moeten zetten als belangrijke speler op de luchthaven”, zegt Maes.

Samenspraak met VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB , Actiris en Le Forem

Het BAH is in januari 2018 ook begonnen met te registreren vanwaar de kandidaten komen. Uit de eerste gegevens blijkt dat naast de Vlaamse ook de Brusselse geïnteresseerden de weg naar het BAH gevonden hebben. De Taalgrens De taalgrens tussen een Nederlandstalig en een Franstalig gebied werd definitief vastgelegd in de periode 1962-1963. Het arrondissement Brussel-Hoofdstad met 19 gemeenten werd officieel tweetalig. De taalgrens was geen Vlaamse uitvinding. De Franstaligen en zeker de socialisten ijverden al sinds het begin van de 20ste eeuw voor eentalige gebieden in België. Vandaag wensen de Vlamingen respect voor de taalgrens en de tweetaligheid van Brussel. taalgrens blijft een hindernis, maar via een partnership met Le Forem wordt ook daar naar oplossingen gezocht. Het Brussels Airport House blijft tenslotte ook verder werken aan zijn opleidingsluik. In samenspraak met VDAB en Actiris werd een voortraject opgestart in functie van de opleiding tot loader-sorter.

Stap vooruit

“Dit is een stap vooruit ten opzichte van de tijd voor de opstart van het BAH. Werkzoekenden krijgen in dat traject een taalopleiding Nederlands en een technische scholing. Op die manier organiseert het BAH iets dat voor individuele bedrijven niet steeds haalbaar is. Schaalvergroting werkt dus in dit geval. Het stemt me tevreden dat deze voortrajecten ook in 2019 structureel zullen uitgebouwd worden”, besluit Lieve Maes.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is