Ministerraad keurt retributie voor verblijfsaanvragen goed

Door Theo Francken op 16 januari 2015, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Verandering
Ministerraad keurt retributie voor verblijfsaanvragen goed

In navolging van onze buurlanden zal ook ons land een Retributie Een retributie is een vergoeding die de overheid vraagt voor een concrete dienst die zij levert. Het verschil met belastingen is dat er bij retributies wel een directe tegenprestatie is. Een voorbeeld zijn de parkeerheffingen die gemeenten kunnen opleggen. Het innen ervan kunnen ze ofwel zelf uitvoeren, ofwel uitbesteden. retributie voor het aanvragen van een verblijfsvergunning vragen. Voor gezinshereniging en een verblijf als student bedraagt die 160 euro per persoon. Voor arbeidsmigranten en regularisaties 215 euro per persoon. Alle minderjarigen worden vrijgesteld.

Deze retributie, die een billijke vergoeding vraagt voor de administratieve kosten van een dossier, is een primeur voor ons land. Kwetsbare groepen zoals kandidaat-vluchtelingen, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en vreemdelingen die om dringende medische redenen een regularisatie aanvragen, stellen we vrij van deze bijdrage.

Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Ierland, Groot-Brittannië, Zweden en Finland kennen al een vergelijkbaar systeem. Door de heffing voor gezinshereniging te beperken wil de regering het recht op het gezinsleven bekrachtigen. Daarom zijn ook alle minderjarigen vrijgesteld van betaling. Deze regering toont hiermee nogmaals haar humaan gelaat voor de meest kwetsbare groepen. Het geschatte totaal van de opbrengsten (9 miljoen euro) wordt ingezet voor de uitvoering van een efficiënt asiel- en migratiebeleid

In 2011 nam de Dienst Vreemdelingenzaken nog 6.058 positieve beslissingen. In 2014 waren er dat nog slechts 680. Door de invoering van dit retributierecht daalt dat aantal in de toekomst wellicht verder.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is