Minister Weyts vraagt volledige overdracht rijopleiding naar Vlaanderen

Door Ben Weyts op 30 september 2014, over deze onderwerpen: Zesde staatshervorming, Mobiliteit
Minister Weyts vraagt volledige overdracht rijopleiding naar Vlaanderen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil dat de federale overheid duidelijkheid schept over de rijopleiding. Als gevolg van de zesde staatshervorming zou die federale bevoegdheid vanaf volgend jaar in Vlaamse handen komen. Onduidelijkheden in de bijzondere wet die de overdracht naar de deelstaten moet regelen, doen Weyts echter vrezen dat Vlaanderen alleen maar bevoegd wordt voor de organisatie van de rijopleidingen.

Zo zou Vlaanderen niet mogen raken aan de inhoud van de opleidingen. En evenmin instaan voor de nascholing. En ook de voorwaarden om een rijbewijs te verkrijgen zouden niet onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest vallen. “Knotsgek!” Een andere omschrijving heeft minister Weyts niet voor die ondoordachte regeling. “Zo’n verregaande versnippering van bevoegdheden gaat de bestuurlijke inefficiëntie alleen nog doen toenemen.”

Homogeen pakket
Het was Federdrive dat de kat de bel aanbond. Die federatie van erkende rijscholen stelde vast dat er heel wat misliep bij de bevoegdheidsoverdracht van het federale naar het Vlaamse niveau. Daarnaast maakte zij zich zorgen over de verplichte bijscholing die bus- en vrachtwagenchauffeurs tegen 2016 moeten volgen om aan een Europese richtlijn te voldoen.

Minister Weyts deelt die bezorgdheid en pleit net als Federdrive voor een duidelijke toewijzing van bevoegdheden. “Het doel van de hele hervorming was net om te zorgen voor een ruimer pakket aan verkeersbevoegdheden voor Vlaanderen en voor minder versnippering. En het resultaat zou nu zijn dat we naar meer versnippering gaan en niemand nog echt begrijpt hoe de vork precies aan de steel zit? Dan had men zich die moeite wel kunnen besparen.”

De minister doet daarom een oproep naar de andere deelstaten om samen van de federale overheid te vragen dat de bevoegdheid voor de verkeersopleiding als één homogeen pakket naar de gewesten wordt overgedragen. “Het klopt dat er ruimte is voor interpretatie in de wet. Welnu, gebruik die dan ook in functie van goed bestuur.”

De zesde staatshervorming werd goedgekeurd door de regering-Di Rupo en de groenen. De N-VA, met Ben Weyts op kop, waarschuwde toen al voor de dreigende versnippering die nu realiteit lijkt te worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is