Minister Weyts verlaagt vakantiedrempel voor zorgbehoevenden

Door Ben Weyts op 7 september 2014, over deze onderwerpen: Personen met een beperking, Minderjarigen, Toerisme, Verandering
Minister Weyts verlaagt vakantiedrempel voor zorgbehoevenden

Onder impuls van Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert Toerisme Vlaanderen 2 miljoen euro in 55 erkende verblijven voor sociaal toerisme, verspreid over heel Vlaanderen. Daarvan gaat 725.000 euro naar de realisatie of verbetering van zorgverblijven en 1,3 miljoen euro naar de kwaliteitsverbetering van bestaande jeugdverblijven.

Met ‘Toerisme voor Allen’ wil minister Weyts de vakantiedrempel verlagen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van een vakantie. “Ook mensen met een ernstige handicap of zorgbehoefte moeten met vakantie kunnen”, vindt hij. “Maar het aanbod van specifieke zorgverblijven is nog te beperkt in Vlaanderen. Een uitbreiding van het aanbod vergt serieuze investeringen en dat is dikwijls pas mogelijk als de overheid mee ondersteunt.”

“Het is heel mooi om te zien dat niet alleen gevestigde waarden uit de zorgsector, zoals Home Fabiola in Maasmechelen, de nieuwe ondersteuning aangrijpen om een zorgverblijf op te richten”, aldus de minister. “Ook enkele ondernemende particulieren in Sinaai en Beerse doen dat.” Zo worden in de nabije toekomst het Zorgverblijf Oswald in Klein-Sinaai en de Hoeve Megusta in Beerse zelfstandig toegankelijk voor personen met een handicap (A+ label) en zullen ook mensen met een specifieke zorgbehoefte er van een vakantie kunnen genieten.

Economische aanboormarkt
Zorgvakanties zijn ook economisch interessant. “Dit is een groeiende markt die de toeristische sector in Vlaanderen moet aanboren”, meent de minister. Toeristische ondernemers reageren dan ook positief op de ondersteuning van de Vlaamse Regering. En Toerisme voor Allen slaat op die manier twee vliegen in één klap: er wordt iets gedaan aan de sociale nood aan vakantie bij zorgbehoevenden én de toeristische sector krijgt tegelijk de kans om een veelbelovende afzetmarkt aan te boren.

Modernisering van jeugdverblijven
Uitbaters van jeugdverblijven kunnen dankzij de financiële injectie investeren in het comfort, de toegankelijkheid, brandveiligheid en milieuvriendelijkheid van hun infrastructuur. Concreet wordt het geld onder meer gebruikt voor duurzaamheidsprojecten, renovatiewerken, aanpassingen in de infrastructuur ten behoeve van mindervaliden en de zeer grondige vernieuwing van enkele kamphuizen. Ook hier worden enkele bijzondere locaties gerenoveerd, zoals de blokhut in de Puytvoet in Sint-Niklaas en het bosklassenkasteeltje in de bossen van Remersdaal-Voeren.

Meer informatie over enkele goedgekeurde subsidiedossiers en de volledige lijst met alle goedgekeurde subsidieaanvragen, gerangschikt per provincie, vind je op http://www.toerismevlaanderen.be/toerisme-voor-allen-subsidies-2014.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is