Minister Weyts verhoogt verkeersveiligheid rond scholen

Minister Weyts verhoogt verkeersveiligheid rond scholen

Veel mensen rijden nog altijd te snel in de buurt van scholen, ook al is de zone 30-regeling daar sinds 2005 verplicht ingevoerd. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil de zwakste weggebruikers beter beschermen. Daarom pleit hij voor een verbetering van de verkeersinfrastructuur en een aangepaste, dynamische signalisatie.

Voor de nieuwe minister van Mobiliteit is verkeersveiligheid rond scholen een prioriteit. “De cijfers zijn niet zo goed: er zijn nog te veel verkeersovertredingen en te veel slachtoffers. We zullen meer moeten doen.”

Flitscontroles mogen geen taboe zijn, vindt Weyts. “Maar flitsen zal slechts helpen als je flexibel omgaat met de zone 30-regel: net voor en na de schooltijd moet de snelheidsbeperking absoluut gehandhaafd worden, maar op andere momenten zijn er geen kinderen in de buurt. Als je die snelheidsbeperking ook oplegt tijdens de schoolvakanties en in het weekend, gaan mensen zich daar nooit aan houden.” Onderzoek van mobiliteitsorganisaties toont alvast aan dat een meerderheid van de Vlaamse automobilisten te vinden is voor zo’n tijdelijke zone 30 in de buurt van scholen. Voor een permanente zone 30 is dat brede draagvlak er niet.

Betere signalisatie en infrastructuur
De invoering van een tijdelijke zone 30 veronderstelt het gebruik van dynamische verkeersborden. Daarom wil minister Weyts dat er werk wordt gemaakt van een meer flexibele signalisatie, via digitale verkeersborden.

Onderzoek bij Vlaamse automobilisten leert dat ook de herkenbaarheid van een zone 30 vaak nog te wensen overlaat. “Het gebeurt dat de signalisatie niet of onvoldoende duidelijk is. En soms geeft het wegbeeld helemaal niet aan dat je een zone 30 binnenrijdt. Ook zulke structurele problemen moeten we dringend aanpakken”, besluit Weyts. In afwachting daarvan bezorgt hij de gemeenten binnenkort al een handleiding met concrete tips om de buurt rond scholen veiliger te maken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is