Concreet betekent dat dat korte gevangenisstraffen opnieuw worden uitgesteld en dat straffen van minder dan zes maanden niet worden uitgevoerd. Minister Van Quickenborne kiest daarbij meteen voor een stevig uitstel, want de gevangenisstraffen tussen zes maanden en twee jaar zullen pas ten vroegste in september 2023 worden uitgevoerd. “Onze gevangenissen barsten uit hun voegen, het bewakingspersoneel staat onder immense druk en gevangenisstraffen worden simpelweg niet uitgevoerd. Het uitstelgedrag van de minister heeft dus grote gevolgen voor onze samenleving”, zucht Kamerlid Sophie De Wit.

Gebrek aan capaciteit

De N-VA waarschuwde de minister al langer dat zijn plannen om meer detentiehuizen te voorzien niet realistisch waren. Zelf stelde Kamerlid De Wit al voor om opnieuw een gevangenis te huren in Nederland als korte termijnoplossing. “Maar de minister wil daar niets van weten. Het is nochtans zijn taak om voldoende capaciteit te voorzien zodat alle straffen kunnen worden uitgevoerd. Wat hij doet is alle straffen aanpassen aan het gebrek aan capaciteit. Compleet onverantwoord”, stelt De Wit.

Geen gevangenisstraf korter dan zes maanden

Bovendien laat de federale regering de ambitie los om gevangenisstraffen onder de zes maanden nog uit te voeren. Daarmee gebeurt een voorafname op het ontwerp van het nieuwe Strafwetboek, waarin gevangenisstraffen van minder dan zes maanden mogelijks worden afgeschaft. Alleen is daar nog geen akkoord over. “Wat is een veroordeling door een strafrechter dan nog waard? Een kort verblijf in de gevangenis, zelfs van een aantal weken, kan wel degelijk effect hebben voor bepaalde type daders. Die mogelijkheid moet dan ook blijven bestaan én effectief worden uitgevoerd,” vindt De Wit.

Strafkorting

Naast dit uitstel deed minister Van Quickenborne nog iets opvallends. Hij besliste om eveneens de gunstmaatregel ‘vervroegde invrijheidstelling COVID-19’ te verlengen. Omwille van de coronacrisis kregen gedetineerden namelijk een strafkorting van zes maanden. Deze maatregel wordt nu verlengd tot 2025 zodat veroordeelden zes maanden voor het einde van hun straf al de gevangenis mogen verlaten. “Alleen kan hij zich niet langer verschuilen achter de coronacrisis. Hij geeft dus gewoon strafkorting aan veroordeelden omdat hij zijn dossier niet onder controle heeft. Als signaal naar de burger kan dat tellen”, besluit De Wit.

Het wetsontwerp van Van Quickenborne ligt vandaag voor in de commissie Justitie in het federale parlement.