Minister Van Overtveldt neemt extra maatregelen in strijd tegen fiscale fraude

Door N-VA op 12 april 2016, over deze onderwerpen: Belastingen, Fiscale fraude, Financiën, Verandering
Panama Papers

“De tijd dat fiscale achterpoortjes getolereerd werden is voorbij”, stelt Johan Van Overtveldt klaar en duidelijk. Als minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, voert hij die strijd gevoelig op met een lijvig pakket aan nieuwe antifraudemaatregelen. Zo komt er onder meer een speciale Task Force met experten van Financiën en Justitie. Die zal de problemen rond belastingconstructies in kaart brengen en verdere oplossingen aanreiken. “We kunnen niet van de gemiddelde burger en ondernemer verwachten dat hij braaf en correct zijn belastingen betaalt, als er aan de andere kant een kleine toplaag op grote en georganiseerde schaal belastingen ontwijkt”, verklaart de minister, verwijzend naar de recente onthullingen over fiscale constructies in belastingparadijzen.

"De jongste weken en maanden is er van alles komen bovendrijven. Na LuxLeaks en SwissLeaks worden we vandaag geconfronteerd met de Panama Papers. Maar laten we eerlijk zijn: decennialang heeft niemand echt naar deze constructies omgekeken.  Ook de politiek niet.  En zolang er geen signaal gegeven wordt dat we dit als maatschappij en als vertegenwoordigers van deze maatschappij niet oké vinden, zal er ook niet veel veranderen. We zijn nu op een kantelpunt gekomen.  De publieke opinie pikt dit niet meer, en ik ook niet”, aldus Van Overtveldt. 

Naast de oprichting van een gemeenschappelijke Task Force van Financiën en Justitie bevat het pakket nog volgende belangrijke maatregelen:

  • Snellere verwerking fraudedossiers: Het aantal fiscale ambtenaren ter beschikking van Justitie verdubbelt, van 15 naar 30, zodat zulke dossiers ook op gerechtelijk niveau sneller afgehandeld kunnen worden.
  • De onderzoekstermijn bij het verkrijgen van buitenlandse inlichtingen wordt verlengd naar 24 maanden.
  • Betere uitwisseling van gegevens over fiscale constructies met Panama.
  • Aanpassing wetgeving invordering moet verhinderen dat fraudegeld naar het buitenland verdwijnt voordat er een uitspraak ten gronde is gedaan.
  • Vereenvoudigd derdenbeslag via aangetekende zending en langs elektronische weg: Bij derdenbeslag wordt geen beslag gelegd op het eigendom van de schuldenaar, maar op wat die schuldenaar nog van een derde tegoed heeft. Nu verloopt dat nogal omslachtig via deurwaardersexploot.
  • Toegang tot digitaal bewijsmateriaal: Ook boekhoudkundige gegevens die zich zogenaamd in de cloud bevinden, kunnen voortaan als bewijsmateriaal dienstdoen. Tot op heden hebben de inspectiediensten enkel toegang tot gegevens die zich fysiek in België bevinden - op een server die hier ook effectief staat, bijvoorbeeld, in het geval van digitale gegevens.
  • Hogere boete bij niet aangifte: De administratieve boete voor het niet aangeven van fiscale constructies die geviseerd worden door de Kaaimantaks Genoemd naar de Kaaimaneilanden, een van de grootste belastingparadijzen ter wereld. Ook bekend als ‘doorkijktaks’. De kaaimantaks zorgt ervoor dat ingewikkelde financiële constructies in het buitenland niet langer ontsnappen aan de fiscus. Vaak zijn dat constructies die vermogens bijvoorbeeld via trusts laten zweven tussen twee bezitters, zodat geen van beiden wordt belast. kaaimantaks, wordt verhoogd van 1250 naar 6250 euro per niet gemelde constructie.  Die boete komt bovenop de belastingverhoging die volgt uit de aangifte zelf.

Minister Van Overtveldt wijst erop dat deze regering niet heeft gewacht op de Panama Papers om actie te ondernemen: sinds vorig jaar bestaat er met de kaaimantaks voor het eerst een instrument dat door constructies in belastingparadijzen kan kijken en ze kan belasten. “Met dit pakket aan extra maatregelen zetten wij een belangrijke bijkomende stap”, besluit hij.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is