Minister-president Bourgeois verkiest ‘no brexit’ boven harde brexit

Door Geert Bourgeois op 16 januari 2019, over deze onderwerpen: Europees beleid, Brexit
brexit

“Het ideale scenario is een no-brexit.” Vlaams minister-president Geert Bourgeois reageert op de verwerping van het brexitakkoord dinsdagavond door het Britse Lagerhuis. Door die afwijzing stevenen de EU en het Verenigd Koninkrijk af op het worst case scenario van een harde brexit. Toch blijft Geert Bourgeois hopen op redelijkheid. “Ik herhaal en hoop dat het Verenigd Koninkrijk nog altijd kan terugkomen op de onzalige brexit”, zegt de minister-president. Een harde brexit kan Vlaanderen tot 28.000 banen kosten.

Grote onzekerheid

De verwerping van het brexitakkoord voor de Britten vergroot de onzekerheid. Een ‘no-deal’ betekent geen overgangsperiode, geen regeling voor de Ierse grenskwestie en de verwording van het Verenigd Koninkrijk tot een standaard Derde land Een land dat geen lidstaat of kandidaat-lidstaat is van de Europese Unie en dat geen lid is van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) of de Europese Economische Ruimte (EER). derde land in zijn relatie met de EU. Dat laatste is ondenkbaar voor Geert Bourgeois: “Zelfs met Turkije hebben we een douane-unie.”

Concreet betekent een no-deal:

  • Zeer nefaste gevolgen voor Vlaanderen. De KULeuven berekende dat mogelijk 28.000 jobs verloren gaan. Volgens onze eigen studiedienst bedraagt de Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. bbp -impact -2,6 procent.
  • Handel valt terug op verbintenissen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie.
  • Het vrij verkeer van personen vervalt op 29 maart om middernacht
  • Het wegtransport, maritiem verkeer en de luchtvaart dreigen ontregeld te worden door het wegvallen van de EU-regels en afspraken ter zake.
  • Studenten en onderzoekers genieten niet langer van de voordelige toegang tot de Britse academische sector en vice versa.
  • Er ontstaat een gat in de EU-begroting met mogelijk gevolgen voor de bestaande fondsen.

No Brexit

Vlaams minister-president Geert Bourgeois wil niet dat het zover komt. “Vlaanderen roept dan ook op tot verantwoordelijkheidszin. Het is ondenkbaar dat de relaties tussen de EU en het VK volledig zouden worden beheerst door de regels voor derde landen. Er zijn nu diverse mogelijkheden: het ideale scenario is een no-brexit. Zo niet moet er minstens snel gezocht worden naar een ander akkoord.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is