Minister Muyters vereenvoudigt steun aan kmo's

Door Philippe Muyters op 26 februari 2016, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen

De Vlaamse Regering heeft de geplande vereenvoudiging van de kmo-steun definitief goedgekeurd. Vanaf 1 april kunnen onze kmo’s een beroep doen op twee complementaire subsidie-instrumenten. Zo wordt de bestaande kmo-portefeuille omgevormd tot een eenvoudig en laagdrempelig instrument voor brede professionalisering, terwijl groeibedrijven een nieuw transparant ondersteuningsinstrument krijgen. Beide instrumenten passen binnen dezelfde visie die Vlaams minister van Economie Philippe Muyters als volgt samenvat: “Steun vanuit de overheid moet eenvoudig en duidelijk zijn en moet vooral rekening houden met wat de bedrijven op dat moment echt nodig hebben.”

Steun voor bedrijven kan je grosso modo in twee categorieën opdelen. Je hebt bedrijven die binnen hun onderneming willen werken aan kwaliteitsverbetering: van HR-advies en marktonderzoek tot opleidingen voor het personeel. Daarnaast heb je bedrijven die een volgende grote stap in hun ontwikkeling willen zetten door innovatie, internationalisatie of transformatie. “Beide hebben een andere doelstelling en vragen een andere aanpak door de overheid”, aldus de minister.

Kmo-portefeuille

De vereenvoudigde kmo-portefeuille wordt een generiek instrument voor alle kmo’s om opleiding te volgen en advies in te winnen. In tegenstelling tot vroeger is de steun daarvoor niet meer inhoudelijk opgedeeld. De kmo’s beslissen met andere woorden zelf wat ze nodig hebben om de kwaliteit van hun werking op te krikken. Het steunpercentage voor opleiding en advies voor kleine ondernemingen is 40 procent, met een steunplafond van 10.000 euro per jaar. Voor middelgrote ondernemingen wordt het steunpercentage 30 procent, met een maximum van 15.000 euro. Het systeem wordt ook administratief eenvoudiger: er is vooraf geen goedkeuring van de overheid meer nodig. Een kmo koopt advies of opleiding, dient zijn steunaanvraag (elektronisch) in en krijgt de steun gestort.

“In mijn gesprekken met het bedrijfsleven kwam de appreciatie voor de kmo-portefeuille steeds terug, maar klonk ook vaker en vaker dat de verschillende pijlers en plafonds het geheel onoverzichtelijk maakten. En dat kon uiteraard niet de bedoeling zijn. Met deze hervorming krijgt de kmo-portefeuille haar oorspronkelijke kracht terug”, verduidelijkt Muyters.

Kmo-groeisubsidie

Daarnaast komt er een subsidie die zich richt op kmo’s die willen groeien door te innoveren, hun internationale activiteiten uit te breiden of door hun bedrijf te transformeren via nieuwe activiteiten. Dat kunnen zij doen door extern kennis aan te kopen of door kennis intern te verankeren via een aanwerving. Omdat het risico groter is, steunt de overheid hen daarin voor de helft van de kost, met een maximum van 25.000 euro voor extern advies en 25.000 euro voor een aanwerving (één jaar). Ook deze procedure blijft laagdrempelig, maar omdat het risico en het steunpercentage hoger zijn, is er wel een evaluatiemoment voorzien.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is