Minister Muyters hervormt opleidingsinstrumenten voor Vlaamse werknemers

Door Philippe Muyters op 27 december 2018, over deze onderwerpen: Werken
vorming

Werknemers die zich tijdens hun loopbaan verder willen ontwikkelen, krijgen daarvoor drie hervormde instrumenten ter beschikking: opleidingsverlof, opleidingscheques en opleidingskrediet. Vlaams minister van Werk rondde de hervorming van de opleidingsinitiatieven af. “De Vlaamse arbeidsmarkt is voortdurend en steeds sneller in beweging, we ondervinden stevige concurrentie van het buitenland en we kennen krapte op onze arbeidsmarkt. We hebben vandaag en in de toekomst élk talent op onze arbeidsmarkt nodig. Enkel door goed geschoolde en goed gemotiveerde mensen kunnen we Vlaanderen draaiende houden. Deze hervorming ondersteunt die ambitie”, aldus de minister. De hervorming gaat in vanaf het schooljaar 2019-2020.

Kennis en vaardigheden

Vlaanderen evolueert steeds meer naar een innovatieve kenniseconomie. Meer dan ooit zijn de ontwikkeling van kennis en vaardigheden essentieel voor de productiviteit en de competitiviteit van onze bedrijven én voor de werkbaarheid en de loopbaanontwikkeling van de werknemers. Minister Muyters hervormde drie instrumenten die Vlaamse werknemers moeten toestaan tijdens hun loopbaan bij te leren:

Opleidingsverlof

Het Vlaams opleidingsverlof regelt het recht van werknemers om tijd te krijgen opleidingen te volgen zonder dat ze daarbij loonverlies lijden. De Vlaamse overheid betaalt de loonkost terug aan de werkgever. Elke werknemers in de privésector heeft recht op 125 uur opleidingsverlof. Nieuw is ook dat werkplekleren voortaan ook in aanmerking komt.

Opleidingscheques

Via de Vlaamse opleidingscheques kunnen werknemers de helft van de kosten van arbeidsmarktgerichte opleidingen terugbetaald krijgen. Het maximum ligt op 250 euro, waardoor de werknemer dus zelf maar 125 euro bijdraagt. Deze eigen bijdrage valt zelfs volledig weg als het gaat om basisvaardigheden (basisgeletterdheid, ICT, rekenvaardigheid, diploma secundair onderwijs, Nederlands) en knelpuntopleidingen. Het maximumbedrag van 250 euro bedraagt 500 euro als het gaat om een diploma hoger onderwijs.

Opleidingskrediet

Het Vlaams opleidingskrediet wordt volledig gericht op de grootste knelpunten van de arbeidsmarkt. Werknemers die zich grondig willen herscholen, heroriënteren of herkwalificeren door een intensieve opleiding te volgen, kunnen rekenen op een extra steun van de Vlaamse overheid. Zij kunnen hun loopbaan volledig, halftijds of voor een vijfde onderbreken, en krijgen daarvoor een Vlaamse premie bovenop de reeds bestaande federale ondersteuning. De verhoging van het Vlaams opleidingskrediet zorgt ervoor dat de totale premie hoger ligt dan een werkloosheidsuitkering.

De hervormingen gaan in vanaf het schooljaar 2019-2020 en worden gestut door een totaal budget van 70 miljoen euro.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is