“Pano legt de vinger op de wonde, maar brengt geen nieuwe zaken naar boven.” Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele reageerde in De Ochtend op de Pano-reportage over het tekort aan goedkope huurwoningen. Een van de vaststellingen is dat huursubsidies en -premies onderbenut worden. “We vermoeden onder andere dat mensen die een brief over de steun krijgen denken dat het een factuur is en die weggooien.” Minister Diependaele zoekt nog naar manieren om huurders beter te bereiken. Hij wil de immokantoren daarbij betrekken. “We moeten met hen in overleg gaan om ze meer kennis te geven over die premies en subsidies.”

Beluister de hele reactie van Matthias Diependaele.