Op 17 mei 2019 nam de Kamer de ‘Wet tot verbod van managementvennootschappen voor overheidsbestuurders’ aan met de bedoeling om belastingontwijking door bestuurders bij overheidsbedrijven tegen te gaan. De wet ging in voege vanaf 1 januari 2020. Via eigen speurwerk en gerichte vragen aan de bevoegde minister kon Michael Freilich achterhalen dat er bij de bpost-dochteronderneming AMP toch een bestuurder was die deze regel aan zijn laars lapte. Het gaat specifiek om AMP-CEO Benoît Dewaele die de constructie gebruikte van april 2021 tot december 2022. “En het toenmalige management van bpost ging in de fout door dit contract toe te laten”, voegt Freilich toe.

Contract ging in na verbod

In de commissie Overheidsbedrijven en in een schriftelijk antwoord bevestigde minister De Sutter de zaak, maar meende wel dat dit dateerde van de periode vóór het wettelijk verbod in voege ging. “Vóór 1 januari 2020 werkten sommige professionals binnen bpost of dochterondernemingen van bpost via managementvennootschappen met een rol van people management. Eén professional was CFO van een dochteronderneming. Een regularisatieproces werd ingevoerd”, verklaarde ze. “Nochtans werd dit managementvennootschap pas opgericht in augustus 2020 en ging het contract van start in de loop van 2021”, stelt Freilich.

Onwettig en deontologisch fout

Het Kamerlid zal de minister hierover interpelleren tijdens de plenaire vergadering. “Want als bpost werkelijk een doofpotoperatie voert en zelfs de eigen bevoegde minister met onjuiste informatie naar het parlement stuurt, dan is er toch iets grondig mis”, zegt Freilich. “Het factureren via een managementvennootschap bij overheidsbedrijven is niet alleen onwettig, maar ook een zware deontologische fout, waar de nodige sancties aan verbonden moeten zijn.” Freilich zal een motie van aanbeveling indienen en de regering oproepen om een grondig onderzoek te voeren en de nodige sancties te ondernemen.