Michael Freilich doet voorstel om federale 5G-impasse te doorbreken

Door Michael Freilich op 2 juli 2020, over deze onderwerpen: Technologie
5G

“Als de Franstaligen niet van 5G willen weten, so be it, maar daar mag Vlaanderen nooit de dupe van worden.” Kamerlid Michael Freilich komt met een concreet plan om de onenigheid tussen de federale overheid en de gewesten over de veilingen op te lossen. “Wat ons betreft kan de veiling zo snel mogelijk plaatsvinden én kunnen de opbrengsten ervan op een rekening worden bewaard, tot er een akkoord is.”

België mist Europese deadline

De uitrol van 5G blijft de gemoederen verhitten. Zodanig zelfs dat België een belangrijke Europese deadline voor 5G-internet heeft gemist. In Vlaanderen maken heel wat bedrijven zich zorgen omdat dat uitstel mogelijke investeringen in gevaar dreigt te brengen. 5G is het supersnelle internet van de toekomst en komt in navolging van 4G.

Onenigheid over verdeelsleutel opbrengst 5G-veiling

Een van de problemen is de veiling van de 5G-banden. Er is al enige tijd onenigheid tussen de federale regering en de gewesten over de financiële verdeelsleutel van de opbrengsten van die veiling. Die kan tot 800 miljoen opleveren. Bij de veiling van het 4G-spectrum was de verdeling 80 procent federale overheid en 20 procent voor de gewesten. Maar de gewesten willen die verdeelsleutel herzien. Ze argumenteren dat in de toekomst media een groter deel zal uitmaken van het 5G-spectrum. Media is een gewestbevoegdheid. Midden 2018 zette de regering-Michel hiervoor al het licht op groen, maar politieke onenigheid tussen de federale overheid en de deelstaten zorgden voor vertraging.

Freilich wil impasse doorbreken

Volgens Kamerlid Michael Freilich dreigt België de 5G-boot te missen. Hij dient een resolutie in om de impasse te doorbreken. “In de resolutie vragen wij aan de regering om alle aspecten die 5G blokkeren zo snel mogelijk op te lossen. Wij stellen voor dat de federale regering onmiddellijk overgaat tot de veiling en ze niet langer uitstelt tot er een akkoord is. Wat ons betreft kan de veiling zo snel mogelijk plaatsvinden én kunnen de opbrengsten ervan op een rekening worden bewaard, tot er een akkoord is.”

Geen haast in Brussel en Wallonië

Een snelle veiling laat Vlaanderen toe om stappen vooruit te zetten zonder te moeten wachten op Brussel en Wallonië. “Zij lijken overigens geen haast te maken in dit dossier. Brussel heeft de meest strenge en ‘extreme’ normeringen ter wereld die een de facto uitrol van 5G zo goed als onmogelijk maken. En in Wallonië heeft men nu twee stappen terug gezet. Er werd een commissie opgericht om voor de zoveelste opeenvolgende keer de gezondheidsaspecten te onderzoeken, ook al werden die bezwaren bij de federale bespreking reeds van tafel geveegd door experts gedurende hoorzittingen.”

Vlaanderen mag niet de dupe zijn van Franstalige blokkering

Proximus, dat een 5G-light systeem heeft uitgerold in België, moest zo goed als alle sites in Wallonië afschakelen na Franstalige protesten. Dat maakt dat er enkel in Vlaanderen vandaag gebruik kan worden gemaakt van de dienst. “Als de Franstaligen niet van 5G willen weten, so be it, maar daar mag Vlaanderen nooit de dupe van worden. Vandaar dat deze resolutie op de agenda van het Federale parlement werd gezet om het dossier te deblokkeren. Wij hopen op snelle vooruitgang in het dossier. Dat is belangrijk voor onze toekomst, voor onze welvaart en daar moeten we volop op inzetten.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is