Meer zuurstof dankzij strengere Europese uitstootnormen

Door Mark Demesmaeker op 3 oktober 2018, over deze onderwerpen: Europees Parlement, Mobiliteit, Leefmilieu, Klimaat
Brussel

“Onze burgers hebben recht op propere lucht. Meer emissievrije en emissiearme wagens dragen daartoe bij.” Europarlementslid Mark Demesmaeker is tevreden met de nieuwe CO2-uitstootnormen die het Europees Parlement goedkeurde. Tegen 2030 moeten de auto’s en de bedrijfsvoertuigen 40 procent minder koolstofdioxide uitstoten. Bovendien moet de nieuwe vloot daartegen voor 35 procent uit emissievrije of -arme wagens bestaan. “Deze nieuwe normen zijn ambitieus, maar broodnodig én realistisch", zegt Mark Demesmaeker.

Verlaging uitstoot transportsector

De klimaatdoelstellingen staan voorop bij de nieuwe normen. “Volgens de klimaatafspraken moet België 35 procent minder CO2 uitstoten tegen 2030. Zwakke uitstootnormen ondermijnen die doelstellingen. In België is het transport goed voor een kwart van de CO2-uitstoot. Het spreekt dus voor zich dat we de uitstoot van de transportsector drastisch verlagen om de internationale klimaatafspraken na te komen. Zonder de nodige technologie wordt dat zeer moeilijk. "

Vergroening wagenpark

Voor die technologie kijkt Europarlementslid Demesmaeker naar de autoproducenten. “In plaats van te investeren in sjoemelsoftware, moeten zij zich voluit inzetten voor een vergroening van het wagenpark. Meer emissievrije en emissiearme wagens dragen bij tot een betere luchtkwaliteit”, legt Mark Demesmaeker uit. De ambitieuze normen moeten op termijn leiden tot meer en goedkopere groene auto’s in Europa.

Meer zuurstof

De normen dienen nu nog te worden onderhandeld met de lidstaten. Dat wordt geen wandeling door het bos, meent Mark Demesmaeker: “Duitsland zou de ambitie willen temperen. Als Europa nochtans écht de concurrentie met China wil aangaan, dan moeten onze producenten voldoende koolstofarme en emissievrije wagens aanbieden. Overigens zorgt het parlementaire voorstel voor een serieuze besparing op brandstof, wat de consument ook op budgettair vlak meer zuurstof schenkt."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is