Meer transparantie over medische kosten voor patiënten noodzakelijk

Door Yoleen Van Camp op 26 februari 2019, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Ziekenhuizen, Artsen
Arts toont patiënt een document

“Wij vragen transparantie over de extra kosten die de patiënten krijgen, in de ziekenhuizen én daarbuiten.” Kamerlid Yoleen Van Camp betreurt dat de federale minister van Volksgezondheid De Block geen werk heeft gemaakt van de hervorming  van de ziekenhuisfinanciering en een betere vergoeding voor medische prestaties. “Die zijn decennia lang scheefgegroeid, waardoor men de tekorten via supplementen bijgepast. De patiënt is daar de dupe van en daar moet de overheid tegen optreden”, zegt Yoleen Van Camp.

Supplementen in kaart

De kosten van een eenpersoonskamer in ziekenhuizen blijven toenemen en worden onhoudbaar. Door de onderfinanciering van de ziekenhuizen, zoeken heel wat zorgverleners hun toevlucht tot supplementen bovenop het vastgelegde tarief. Vandaag wordt niet bijgehouden wie welke supplementen vraagt en waarvoor. Wel weten we dat in Wallonië en Brussel de gemiddelde supplementen een pak hoger liggen dan in Vlaanderen. Daarom vraagt de N-VA dat er dringend werk wordt gemaakt van de beloofde “herijking van de nomenclatuur” waarbij de tarieven worden herbekeken, zoals vastgelegd in het regeerakkoord.

Ziekenhuisfinanciering aanpakken

Tweede dringende zaak is de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Tal van ziekenhuizen staan in het rood, opnieuw een pak meer in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen. Om het hoofd boven water te houden moeten de artsen een deel van de inkomsten uit prestaties aan het ziekenhuis betalen, supplementen incluis. Het is wettelijk al geregeld dat dergelijke supplementen alleen nog mogen gevraagd worden bij verblijf in éénpersoonskamers. Deze regering schafte in 2015 de supplementen in daghospitalisaties nog volledig af. “Probleem zijn echter niet de supplementen an sich, maar wel de chronische onderfinanciering die moet aangepakt worden”, meent Kamerlid Van Camp.

Transparantie

De N-VA vraagt al jaren met aandrang transparantie over de extra’s die onze patiënten worden aangerekend. “Het kan niet dat patiënten honderden en duizenden euro’s uit eigen zak moeten betalen, vaak zelfs als een hospitalisatieverzekering hebben. We moeten als beleidsmakers weten wie welke supplementen aanrekent en waarom. Bovenal moeten we de oorzaken van excessieve supplementen aanpakken door de te lage vergoeding van zorgverleners op te trekken en te voorzien in een degelijke basisfinanciering van onze zorginstellingen”, besluit Yoleen Van Camp.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is