Meer snelheidsboetes: laat Vlaams geld naar Vlaanderen terugstromen

Door Brecht Vermeulen op 12 juli 2018, over deze onderwerpen: Zesde staatshervorming, Mobiliteit, Verkeersveiligheid
autostrade

In 2017 werden 1.595.991 chauffeurs geflitst in België, een stijging van 27,5 procent ten opzichte van 2016. Die stijging is voornamelijk het gevolg van investeringen in nieuwe technieken, zoals trajectcontroles. Kamerlid Brecht Vermeulen: “Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor snelheidsovertredingen. Dat zorgde voor een verdere Responsabilisering Het verantwoordelijk maken van de deelstaten, zodat ze beloond worden voor goed beleid en gestraft voor slecht beleid. Die responsabilisering was een eis van de N-VA tijdens de regeringsonderhandelingen van 2010-2011 over de herziening van de financieringswet. De N-VA wil onder meer een belangrijke fiscale autonomie voor de deelstaten en eigen verantwoordelijkheid over onder meer arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg en kinderbijslag.  responsabilisering van de deelstaten. Maar jammer genoeg zijn snelheidsovertredingen op autosnelwegen niet mee overgedragen en worden de boetes daarvoor nog steeds federaal geïnd. En dat terwijl meer dan 90 procent van de trajectcontroles langs Vlaamse autosnelwegen gebeurt. Daarom begrijp ik niet dat ook dit aspect niet naar de gewesten werd overgedragen.”

“Trajectcontroles zorgen voor een grotere daling van het aantal letselongevallen dan controles met vaste radars. Bovendien ervaren Vlaamse chauffeurs trajectcontroles als rechtvaardiger. Daarom zet Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts daarop in”, stelt Kamerlid Brecht Vermeulen.

Inkomsten naar gewesten overdragen

Meer dan 90 procent van alle trajectcontroles wordt langs Vlaamse wegen doorgevoerd. “Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor snelheidsovertredingen. Maar zoals dit wel vaker het geval is bij staatshervormingen, werd ook hier geen homogeen pakket overgedragen. De snelheidsboetes langs autosnelwegen worden nog steeds federaal geïnd. Niet alleen gebeurt meer dan 90 procent van alle trajectcontroles langs Vlaamse wegen. De Vlaamse Regering heeft ook besloten dat er in 2018 op 37 locaties bijkomende trajectcontroles worden geplaatst, waarvan 3 langs autosnelwegen. Daarom lijkt het me niet meer dan logisch dat ook de inkomsten van overtredingen langs autosnelwegen naar de gewesten worden overgedragen”, besluit Vermeulen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is