Lage tarieven

De transparantie, rechtszekerheid en de gunstige tarieven zorgen voor een echt innovatieklimaat. België hanteert in vergelijking met de buurlanden zowel lage proceduretaksen als lage instandhoudingstaksen. “De lage tarieven zijn zeker voor Vlaanderen een zegen. Onze kmo’s, onderzoekscentra en universiteiten profiteren maximaal en kunnen volop aan nieuwe innovaties en technologieën werken”, meent Kamerlid Dedecker.

Vlaamse steun

Bovendien is er vanuit Vlaanderen flink wat ondersteuning voor kmo-octrooien. Naast financiële steun kunnen kmo’s onder meer via de kmo-portefeuille op professioneel advies rekenen voor de creatie en de bescherming van intellectuele eigendom. “Als regio komt het er op aan om niet enkel financiële steun te geven, maar ook administratieve en praktische ondersteuning. Zo creëer je een klimaat waarin innovatie echt kan gedijen”, besluit Vlaams minister van Werk Philippe Muyters.