Meer Nederlands in Franstalige scholen is een economische noodzaak voor Brussel

kind schrijft op schoolbord

De regering van de Franse Gemeenschap moet het leren van Nederlands bevorderen op de Franstalige scholen in Brussel, vindt de Brusselse N-VA-fractie, die daarvoor een resolutie indiende in het Brussels parlement. “Alleen al om te kunnen inspelen op de noden van de Brusselse arbeidsmarkt, is dat een absolute noodzaak”, verklaart Brussels parlementslid Liesbet Dhaene, die het initiatief nam voor de resolutie.

"Ongeveer tachtig procent van de Brusselse jongeren loopt school in het Franstalige onderwijs. Maar de kennis van het Nederlands bij die jongeren kent een spectaculaire terugval", betreurt Dhaene. "Van de leerlingen die in 2003 nog goed tot uitstekend Nederlands spraken, kon zo’n 40 procent dat omdat het Nederlands deel uitmaakte van hun lessenpakket. Maar in 2013 zakte dat cijfer naar een beschamende 25 procent."

Troef op arbeidsmarkt

"Het is schrijnend om te zien hoe bedrijven vaak eerst pendelaars aanwerven en pas in tweede instantie kiezen voor kandidaten die in Brussel wonen, gewoon omdat die laatsten het Nederlands onvoldoende beheersen. Als je weet dat het Brussels Gewest vandaag 95.337 werklozen telt en dat één op de vier Brusselse jongeren zonder werk zit, is dat niet zonder belang", besluit Dhaene.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is